Ruster seg til flommen

Vannet stiger i Mjøsa, og er ventet til over 2011-nivå. I dag ble det avholdt et nytt møte i Hamar kommunes kriseteam. – Vi har kontoll, sier rådmannen.

Flom i Hamar 2013

Skibladnerbrygga i Hamar lørdag formiddag.

Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

Mjøsa fortsetter å stige, og deler av Hamar legges under vann. Hver dag møtes Hamar kommunes kriseteam for en videre avklaring av situasjonen.

– I dag er vannstanden 6,5 meter. Den har steget 32 centimeter det siste døgnet, opplyste krisekoordinator Jan Roger Sætren under dagens møte.

– Har kontroll

Flom 2013: Flommøte i Hamar

– Syv meters vannstand er i grenseland, sier Odd Lindstad.

Forsvaret har et 100-talls personell i Rena leir i beredskap ved behov.

– Utfra det vi ser så langt og syvmetersprognosen, ser det ikke ut som vi trenger hjelp. Skulle det komme et enormt regnskyll, må vi ta en ny vurdering, sier fungerende rådmann Odd Lindstad til NRK.

Prognosen for kommende uke peker mot en vannstand i Mjøsa som er 30 centimeter over 2011-nivå.

– Dette mener vi er håndterbart. Men på det nivået dukker det opp noen nye problemer med tanke på veier, som for eksempel Victoriaundergangen og Åkervika-vegen. Så det kan bli mer å gjøre for oss, sier Lindstad.

Flom på Hamar

Vår fotograf var ved vannkanten på Hamar i dag. Foto: Jørn Nordli.

– I grenseland

Lindstad anbefaler folk som bor i områder som kan være flomutsatt til å rydde verdisaker fra eventuelle kjellerne, samt å følge med på Hamar kommunes hjemmeside der det skal være oppdatert informasjon om situasjonen.

– Med det vi nå ser vil det ikke bli mange stengte veger i Hamar. Med syv meters vannstand er man akkurat i grenselandet både i forhold til victoria-undergangen, rundt Åkersvikavegen og flere steder. I tillegg kan det komme vann i mange kjellere.

Helsemyndigheter er med på alle møter. Lindstad forteller at han er optimistisk med tanke på kommunens drikkevann.

– Ut i fra tidligere erfaringer er vi veldig optimistiske på at det ikke skal være noe problem. Skulle det bli det, må vi gå ut med samme varsel som for eksempel det Ringsaker gjør med hensyn til å koke vann, sier han.

Flom i Hamar

Fra Hamar tidligere i dag.

Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

– Løpende oppfølging

Lindstad peker på flere viktige ting som må tas hensyn til når det er flom.

– Det viktigste som gjøres er på trafikk. Men også ikke minst rundt avløpssituasjonen, nemlig å gjøre de nødvendige tiltak i forhold til pumpestasjoner slik at disse fungerer i forhold til det ambisjonsnivået man bør ha ved høy vannstand, sier han.

– For kommunens side er det først og fremst en løpende oppfølging rundt veg og avløp, og ikke minst det at man følger med på situasjonen rundt vann- og vanntilførsel.

Kriseteammøte i Hamar

I dag var det kriseteammøte på Hamar.

Foto: NRK