Ble truet med ladd pistol på jobb for Mattilsynet

Rundt halvparten av inspektørene i Mattilsynet har opplevd vold, trusler eller trakassering. Det viser intern undersøkelse. – Helt uten forvarsel sto han der med en ladd pistol.

Astrid reenskaug og Pernille Fageraas

FARLIGE SITUASJONER: Veterinærene Astrid Reenskaug og Pernille Fageraas vet ikke hva som venter dem når de skal ut på tilsyn. Begge har opplevd ubehagelige og potensielt farlige situasjoner.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

For bare noen uker siden opplevde veterinærene Pernille Fageraas og Astrid Reenskaug i Mattilsynet Glåmdal og Østerdal at et oppdrag hos en hundeeier ble mer dramatisk enn de hadde sett for seg.

De hadde vært der før. De så ikke på dette oppdraget som spesielt risikofylt. Hundeeieren hadde ikke klart å bedre forholdene til hundene til tross for flere pålegg. Denne gangen kom de for å ta fra ham noen av hundene. Plutselig under besøket sto han der foran dem med en ladd pistol.

– Ja, det var ganske ubehagelig. Vi er ikke vant til å se en pistol, og vi visste at den var ladd. Vi hadde en litt dårlig følelse da vi kom dit, men at han skulle komme med en pistol skjedde helt uten forvarsel, sier Fageraas.

Ventet på smellet i bakruta

Inspektørene i Mattilsynet vurderer hvert enkelt tilfelle før de reiser ut. De studerer kart, mobildekning, og sjekker om det dreier seg om en kjent person for politiet.

Noen ganger blir politiet med, men denne gangen hadde de ikke vurdert det som nødvendig. De parkerte med fronten ut. Det gjør de alltid fordi det kan bli viktig å komme seg raskt av gårde – hvis det oppstår en vanskelig situasjon.

– I det vi kjørte fra stedet, ventet vi på at skuddet skulle smelle i bakruta på bilen. Heldigvis skjedde ikke det. Det er klart man blir redd i slike situasjoner, men mest etterpå, sier Fageraas.

Flere ganger har hun opplevd ubehagelige hendelser. Flere ganger er hun blitt utsatt for verbale trusler og en gang var det også en kniv med i bildet.

Fageraas er ikke alene om det. Det er mange av inspektørene i Mattilsynet som kjenner seg igjen i dette.

– Overraskende mange er utsatt for vold og trusler

En undersøkelse gjort internt i Mattilsynet nylig, viser at rundt halvparten av inspektørene i Mattilsynet er blitt utsatt for vold, trusler eller trakassering.

– Vi er overrasket over at så mange har vært utsatt for alvorlige hendelser. Jeg har diskutert resultatene med mine kolleger i andre tilsynsetater. Inntrykket er at det er en tendens til at det er blitt tøffere å drive tilsyn, sier Harald Gjein, administrerende direktør i Mattilsynet, Harald Gjein.

Harald Gjein, administrerende direktør i Mattilsynet

Harald Gjein, administrerende direktør i Mattilsynet.

Trusler, vold og trakassering skjer bare i en liten prosentandel av de rundt 70.000 tilsynene som Mattilsynet har hvert år, men Gjein sier at de nå vil se nærmere på sikkerheten til de ansatte framover.

– Vi vil følge opp dette. Vi kommer til å gjøre nye undersøkelser, og skal følge dette opp i nært samarbeid med våre medarbeidere og de tillitsvalgtes organisasjoner. Det for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø, sier Gjein.

Ekstra fokus på sikkerhet

I Mattilsynet i avdeling Glåmdal og Østerdal har de allerede satt i gang en del tiltak for å gjøre jobben tryggere.

I løpet av 2018 hadde avdelingen ekstra fokus på sikkerhet. De har trent på praktiske situasjoner på Politihøgskolen. De har fått hjelp av politiet til å utarbeide noen punkter som er viktig å huske på før man reiser ut på et oppdrag.

– Vi har samarbeidet tett med politiet og laget en liste med sju punkter, sier avdelingsleder Ingrid Bjerke-Matsson.

Ingrid Bjerke-Matsson

Ingrid Bjerke-Matsson, avdelingsleder ved Mattilsynet i Glåmdal og Østerdal.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK


Hun har tidligere jobbet innen fagfeltet rus og psykiatri. Ofte er det slike problemer som fører til at folk ikke lenger klarer å ta vare på dyrene sine. Flere av kommunene i deler av området hennes har en stor andel av folk som er belastet med rus og psykiatri.

– Vi har gjort et bevisst grep og utarbeidet nye rutiner for vår avdeling. Det til tross for at Mattilsynet har gode rutiner internt, men vi har sett at det har vært nødvendig å gjøre litt ekstra, sier Bjerke-Matsson.

Inspektørene sjekker både vær og føreforhold. De får oversikt på veier og gårdsplasser. De bestemmer på forhånd hvem som leder tilsynet, de holder sammen og er bevist på hvordan de framstår.

Fageraas har forståelse for at jobben deres skaper reaksjoner. Mange synes det er vanskelig å miste dyrene sine.

– Det er veldig inngripen for folk å miste dyrene sine. For noen kan det være det kjæreste de har og for andre er det livsgrunnlaget, men vi er dyrepolitiet. Vi må gripe inn hvis det er nødvendig, sier Fageraas.