Vil premiere de som gjør det vanskeligere å bruke bilen

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, vil at myndighetene premierer regioner som gjør det vanskeligere å bruke bilen, med mer penger til jernbaneutbygging.

.

Dobbeltspor til Hamar innen 2024

Naturvernforbundet vil gi mer togpenger til regioner som gjør det vanskeligere å bruke bil.

Foto: Knut Sveen / NRK

Lars Haltbrekken vil at myndighetene innfører en togkonkurranse, der de regionene som satser mest på å gjøre det enkelt å bruke jernbanen og vanskelig å bruke bilen, stikker av med seieren og får mest jernbanepenger fra staten.

– Ikke overraskende

– Det overrasker meg ikke at Naturvernforbundet synes det er greit å flå bilistene med ytterligere avgifter, og ønsker å bruke de pengene på jernbane. Men nå er det sånn at den nye regjeringen overoppfyller Nasjonal Transportplan det første året i planperioden, mens man ikke har klart å få til det på vegsiden. Så det er vegen som ligger etter skjemaet og ikke jernbane, kommenterer statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet.

Bård Hoksrud

Statssekretær Bård Hoksrud: – Overrasker ikke at Naturvernforbundet vil flå bilistene enda mer.

Foto: Larsen, HÃ¥kon Mosvold / NTB scanpix

Lars Haltbrekken vil at myndighetene innfører en togkonkurranse, der de regionene som satser mest på å gjøre det enkelt å bruke jernbanen og vanskelig å bruke bilen, stikker av med seieren og får mest jernbanepenger fra staten.

Statssekretær Hoksrud har vanskelig for å tro at Haltbrekkens forslag blir noe av.

– Regjeringen har i hvert fall ikke hatt de tankene, og det kan jeg ikke tro at man vil gjøre heller.

Permanente bompenger

Lars Haltbrekken begrunner forslaget sitt med at Naturvernforbundet vil ha miljøgevinst når Norge nå bruker milliardbeløp på nye veier og ny jernbane.

– Mange lokalpolitikere vil ha i både pose og sekk. Gjerne store veiutbygginger i tillegg til ny jernbane, sier han.

Han mener dette undergraver togets rolle og gjør toginvesteringene mindre lønnsomme.

Lars Haltbrekken

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, vil ha miljøgevinst med storsatstingen på jernbaneutbygging.

Foto: Herskedal, Kjell / SCANPIX

Haltbrekken viser til beregninger fra Vista Analyse som viser at dersom det bygges ny motorvei for 100 km/t mellom Hamar og Lillehammer, i tillegg til ny jernbane, så vil det gå hardt ut over toget. Antall passasjerer på intercity-togene blir l redusert med 12–18 prosent på stasjonene Brumunddal, Moelv og Lillehammer, sett i forhold til om motorveien ikke bygges ut, påpeker Haltbrekken.

– Dessuten viser Vista Analyse at effektene av ytterligere utbygging av dobbeltspor mot Lillehammer øker voldsomt ved å innføre en permanent bompengeordning der det i snitt koster hver person 50 øre per kilometer å bruke hovedveinettet langs banen.