Bonde etterforskes etter å ha skutt ulv med hagle

En gårdbruker i Sander i Sør-Odal i Hedmark skjøt og drepte en ulv inne i innhegningen til sauene sine i dag tidlig.

Skutt ulv

SKUTT: Ulven ble skutt tirsdag morgen på et gårdsbruk mellom Skarnes og Kongsvinger.

Foto: Politiet

Gårdbrukeren ringte selv til politiet og fortalte om hendelsen like før klokka 06 i dag tidlig.

Han hadde skutt en ulv inne i en innhegningen der sauene hans går på beite. Ulven døde på stedet.

Politiet i Innlandet skriver i en pressemelding, at det ikke er funnet skadd eller drept sau inne på området.

Ulven ble skutt inne på et stort beiteområde på Sander i Sør-Odal.

Avklarer nødverge

Politiet har allerede vært på gården og har rutinemessig startet etterforskning.

– Det er for tidlig å si om dette er nødverge eller ikke. Nå må vi avklare hva som skjedde, sier jourhavende jurist hos politiet i Innlandet, Julie Dalsveen.

Det rapporteres at det foreløpig ikke er funnet skadd eller drept sau på den aktuelle gården. Politiadvokat Henning Klauseie er klar på at dette er en viktig del av etterforskningen.

– Vilkåret for å skyte ulv utenfor lisensfelling, er at ulven er i direkte angrep, i dette tilfellet på sau. Vi har vært på åstedet i dag med flere kriminalteknikere, og har fått en foreløpig rapport.

– Hva kan du si om funnene dere har gjort til nå?

– Ulven er åpenbart død. Vi har fått opplyst at den ble skutt tre ganger med hagle. De to første skuddene har blitt avfyrt en del meter fra dyret, mens det siste var et avlivningsskudd, sier Klauseie.

NRK har vært i kontakt med bonden, som ikke ønsker å gi noen uttalelse i dag.

Klauseie

Politiadvokat Henning Klauseie sier de vil etterforske saken for å få avklart om det var nødverge eller ikke.

Foto: Tom Haakenstad / NRK

Politiet i Innlandet skriver i en pressemelding at saken etterforskes for å bringe på det rene om vilkårene for felling etter naturmangfoldloven § 17 annet ledd var oppfylt eller ikke:

«Vilt kan avlives når det må anses påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade på person. Eieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, kan avlive vilt under direkte angrep på bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe.»

Ulven analyseres

Fylkesmannens miljøvernavdeling og Statens Naturoppsyn er også varslet om hendelsen, og sender folk til gården i Sør-Odal.

Ulven fraktes nå til veterinærinstituttet i Oslo som en videre del av etterforskningen. Det er tatt DNA-analyse av ulven allerede, noe som skal gi svar på alder, kjønn og tilhørighet.