Rådmann i Elverum går inn for prøvedrift av slambehandling

Rådmann i Elverum, Irene Evenstad Midtlund, anbefaler politikerne å åpne for prøvedrift av slambehandling på Hornmoen.

Hera Vekst

Politikerne i Elverum skal nå svare på om de vil ha prøvedrift av kompostering av kloakkslam i det gamle anlegget til Hera Vekst på Hornmoen i Elverum.

Foto: NRK

Saken har skapt stor engasjement i Elverum.

Komposteringsanlegget Hera vekst måtte legges ned etter at lukt fra anlegget kunne kjennes forskjellige steder i sentrum.

Mange steder var folk så plaget at de ikke kunne ha vinduer åpne eller sitte ute. Kommunen fikk svært mange klager fra innbyggere gjennom flere år.

Ønsker prøvedrift

I september i fjor trakk Klima- og forurensingsdirektoratet tillatelsen tilbake. Etter dette har SØIR, som var deleier av Hera Vekst, ønsket å starte opp med slamkompostering på Hornmoen.

De har søkt Fylkesmannen i Hedmark om utslippstillatelse i anlegget etter Hera vekst. SØIR ønsker en prøvedrift i ett år.

En av årsakene til at man vil begynne å bruke anlegget er at de tre eierkommunene, Elverum, Trysil og Åmot tapte stort på nedleggelsen av anlegget.

Foreløpig har ikke fylkesmannen tatt noen avgjørelse i saken.

Mange er svært skeptiske til slamkompostering, på grunn av luktproblemene man hadde med Hera vekst.

«Må være lojale»

Ordfører i Elverum, Erik Hanstad, er av dem som ikke vil ha et nytt komposteringsanlegg.

Nå innstiller rådmannen på at kommunestyret, på tross av sin skepsis, sier ja til videre prøvedrift av komposteringsanlegget. Rådmannen mener Elverum «må være lojal til den selskapsavtalen man har med Åmot og Trysil.»

Rådmannen er redd at Elverum blir sittende igjen med regninga, hvis anlegget legges helt ned.

Formannskapet i Elverum sa i april nei til kompostering av kloakkslam i det gamle anlegget til Hera Vekst.

Formannskapet behandler innstillingen fra rådmannen 5. desember, og kommunestyret behandler saken 12. desember.