Hopp til innhold

– La dyrene få julefred

Prost Sevat Lappegard er imot Frp-utspillet om romjulsjakt. Han mener romjula er en tid der også dyrene kan få lov til å dempe stressnivået.

Sevat Lappegard

Prost Sevat Lappegard mener det er riktig at man lar dyrene få fred i jula, og får motstand fra Frp.

Foto: Knut Sveen / NRK

Lars Joakim D Hanssen

Lars Joakim Hanssen (Frp) mener viltloven er gammeldags og lite fleksibel.

Lars Joakim Hanssen, som leder Frps programkomite, mener viltloven må endres slik at jegere kan jakte i romjula.

– Det er rett og rimelig at kommunene må selv skal få bestemme om det skal være lov å drive jakt i romjula. Når folk har fri fra jobb i romjula, vil vi at det skal være lov å drive småviltjakt sier han til NRK.

Men det vil ikke prost Sevat Lappegard i Sør-Østerdal prosti.

– Dette går inn i en rekke lignende saker i vår tid der mennesker har en oppfatning av å kunne bestemme og herje som vi vil, uten å ta noe særlig hensyn til andre. Jeg synes det er et poeng at vi skal ta hensyn til dyrene, selv om jeg ikke er imot jakt ellers i året, sier han.

– Gammeldags viltlov

Østlendingen omtalte lørdag Hanssens forslag om å fjerne jaktforbudet i perioden mellom julaften og nyttårsaften. Han mener dagens forbud er lite tilpasset dagens samfunn, og at det derfor må være opp til kommunene om det skal være helligdagsfred i romjula.

– Når det er jul og romjul har folk fri. Mange ønsker avkopling, og da er det riktig at de skal få bruke naturen og jakte, sier han.

Lappegard er uenig, selv om han er enig i at loven er gammeldags.

– Men det er ikke poenget. Bestemmelsen i viltloven synes jeg er interessant da den er der for å beskytte dyrene, ikke bare menneskene. Dette har sammenheng med julefortellingen, der det helt ifra begynnelsen har vært snakk om dyr. Freden som blir forkynt i jula, gjelder også dyrene.

Lappegaard mener derimot at jula er en fin tid å gi dyrene en aldri så liten pause.

– Dyrene har ingen oppfatning om det er jul, ramadan eller påske. Men dyrene har likevel en opplevelse av stressnivå. Jula er en mulighet til å frita dyrene for det stressnivået som jakta normalt medfører, sier han.

– Forslag i Stortinget

Prosten mener man må se forbudet mot romjulsjakt i sammenheng med andre fredningsbestemmelser.

– Det er samme begrunnelsen som gjelder for fredning i tider av året for visse dyregrupper. I visse tider skal dyrene skjermes for stress og unødig mas, sier Lappegård, som likevel ikke vil bestrebe å ta saken videre i kirkens organer.

Hanssen vil imidlertid ta saken videre – hele veien til tinget.

– I Hedmark jobber vi med å få dette inn i lokalprogrammet vårt. Vi vil forsøke å få det inn i det nasjonale programmet. Jeg regner med at dette er noe Frp kommer til å foreslå på Stortinget om ikke altfor lenge, sier Hanssen.

Annerledes periode

Ifølge Østlendingen er det også lite jubel å spore hos biskop Solveig Fiske for forslaget fra Frp.

– Jeg tror det er viktig for oss mennesker å ha perioder som er annerledes, og jula er en slik periode, sier hun.

Her er noen av reaksjonene NRK har fått fra lytterne, hva mener du?

Julefreden bør opprettholdes. Både rype- og skogsfuglbestanden er UNDER minimum og behøver ikke å beskattes i romjula. Elgjakt fram til 23/12 er også innført mange plasser og det holder i massevis. Da står vi att med hara og rådyr + rovvilt.... Dem kan få fri noen dager dem også ved årets slutt:-)

Radiolytter Øyvind

Så veldig gammal er itte julefredningen. Om je itte husse gæli så kom'n inn i viltloven i 1951. En hestehandel milla AP og kristenfolket. I Sverige er romjulsjakt en fin gammal tradisjon.

Radiolytter Øyvind G.

Je er en småviltjeger. Jakta siden 1985. Meninga mi er at viltet skal få fri fra alt stress og mas som jakta tilfører dem. Er nok tid ellers i året å jakte. Jula skal vi ha sammen med familien i denne stressa verden vi lever i.

Radiolytter

Hvordan ska dyra få produsere nye unger når de blir jakta på stött? Tenk litt lenger enn nesa.

Radiolytter

La oss jakte i romjula. Da har mange av oss en siste mulighet til å jakte. Dyrene har ikke noen tro.

Radiolytter

Flere saker fra Innlandet