Hopp til innhold

Vil svarteliste useriøse byggfirmaer for å hjelpe huseiere som Line

Line Gustafsson skulle bygge på huset, men endte opp med et ubeboelig hus og tapte penger. Nå foreslås det å svarteliste useriøse aktører og innføre flere kontroller på byggeplassene.

Line Gustafsson i Eidskog måtte bygge om deler av huset på nytt etter at en snekker utførte dårlig og ulovlig arbeid i huset hennes.

HÅPER PÅ ENDRING: Snekkeren som skulle bygge på huset til Line Gustafsson ble aldri ferdig med jobben. Hun endte opp med et ubeboelig hus og et stort økonomisk tap.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Onsdag la byggkvalitetutvalget frem sine forslag for å rydde opp i byggebransjen. Målet er å gjøre det tryggere å bygge hus og luke vekk useriøse aktører.

– Bygg og bolig angår oss alle. Da må vi sørge for at det er god kvalitet på det som bygges, og at vi bekjemper svart arbeid og useriøse aktører, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Byggkvalitetsutvalget leverte forslag for å rydde opp i byggebransjen.

FORSLAG: I dag fikk statsråd Nikolai Astrup overlevert byggkvalitetutvalget sin rapport av Nils-Henrik von der Fehr.

Foto: Silje-Lisette Tennøy / NRK

Det er regjeringen som har bestilt rapporten og som nå skal sette forslagene ut i live.

Endte opp med brannfarlig hus

Line Gustafsson (34) er en av dem som er glad for at det er vilje til å rydde opp i byggebransjen.

For to år siden leide hun en snekker for å bygge på eneboligen sin i Eidskog. Før huset sto ferdig slo snekkeren seg konkurs og etterlot seg et brannfarlig hus med flere mangler.

Ulovlig lagt strøm i enebolig i Eidskog

BRANNFARLIG: Eltilsynet stengte strømmen fordi arbeidet var ulovlig utført og brannfarlig.

Foto: Trond Boger

Strømmen var ulovlig lagt opp og eltilsynet stengte anlegget fordi det var brannfarlig. I nylagte gulvplater ble det funnet mugg og sopp. Huset var heller ikke godt nok isolert.

For Line har saken vært en stor belastning både økonomisk og personlig.

– Jeg synes det er galt at jeg som huseier sitter igjen med alt ansvaret, mens den som har gjort jobben slipper unna, sier Gustafsson.

Snekkeren som gjorde arbeidet hos Gustafsson har tidligere sagt til NRK at han beklager at huset ikke ble ferdig. Han sier at skadene som ble oppdaga skyldes at han ble utestengt fra jobben i to måneder, fordi huseieren ikke var fornøyd med jobben han gjorde. Hvem som har utført det ulovlige el-arbeidet, har han ikke svart på.

Flere kontroller og «svartelisting»

Lines tilfelle er ikke unikt. Ifølge byggkvalitetsutvalget skjer det for mange og alvorlige byggfeil i dag.

Det får store konsekvenser for den som rammes, sier leder i utvalget Nils-Henrik von der Fehr.

– Det er viktig for den som bygger seg en bolig eller et forretningsbygg at det er bra, og at man får det man har betalt for. At man ikke ender opp med å måtte utbedre skader, feil og mangler senere.

Nils-Henrik von der Fehr i Byggkvalitetsutvalget.

LEVERTE RAPPORT: Nils-Henrik von der Fehr har kommet med et forslag for å rydde opp i byggebransjen.

Foto: Silje-Lisette Tennøy / NRK

Bygg- og anleggsbransjen omsetter for 500 milliarder kroner årlig, og er den største fastlandsnæringen i Norge.

For å luke vekk useriøse aktører forslår utvalget blant annet:

  • Flere og bedre kontroller ute på byggeplassene.
  • Strengere krav til kompetanse.
  • Å innføre en byggskadeforsikring for boliger. En ordning der du er forsikret mot alvorlige byggeskader. I Danmark gjelder denne ordningen i ti år etter at bygget er ferdig.
  • Et byggskaderegister. En oversikt over firmaer som har bygget slik at det har blitt skade, med informasjon om de har vært villige til å utbedre skaden eller ikke.
  • En tydeliggjøring av hvem som har ansvaret i byggesaker. I dag kan det være uklart hvem som har ansvaret og hvem kommunene skal forholde seg til.
  • Å avvikle ordningen med sentral godkjenning.
  • Å gjøre det lettere for dem som skal bygge å skaffe informasjon om hvem som gjør en god jobb, gjennom et godt oppdatert register.

Les hele rapporten her

Vil belønne de som driver seriøst

Utvalget mener også det er viktig å forenkle dagens regelverk, slik at det blir lettere å forholde seg til. Både for byggebransjen og for oppdragsgiverne.

– Vi foreslår et enklere system der kvalitet og seriøsitet i større grad blir et konkurransefortrinn, sier utvalgsleder von der Fehr.

Rapporten sendes nå ut på høring.

Julie Brodtkorb, Adm.dir MEF

FORNØYD: Julie Brodtkorb er positiv til rapporten som ble lagt frem i dag.

Foto: ÅSMUND GULLACHSEN

Administrerende direktør i maskinentreprenørenes landsforbund, Julie Brodtkorb, var til stede da rapporten ble lagt frem. Hun er fornøyd med det hun har hørt så langt.

Hun er særlig glad for at utvalget vil sikre kravene til riktig kompetanse, og at det er bransjen selv som skal sette kravene.

– Da kan vi få en ordning som sørger for at de gode, seriøse aktørene får fortsette. De useriøse kan bransjen sørge for at blir tatt ut av næringa, sier Brodtkorb.