Flere saker til konfliktrådet

Begge politidistriktene i Oppland sender flere saker til konfliktrådet enn før. Dette fører til at færre saker med unge lovbrytere havner i retten.

Einar Henriksen
Foto: NRK

I Oppland har Gudbrandsdal politidistrikt brukt konfliktrådet mest, men nå øker også sakene fra Vest-Oppland.

Både riksadvokaten og justisministeren har oppfordret til å bruke konfliktrådet oftere.

Konfliktrådet i Oppland fornøyd

Grete Stabekk i Oppland konfliktråd er fornøyd med at politiet nå er i ferd med å nå sine egne måltall. Til nå er 380 saker behandlet i konfliktrådet.