Salmonellautbrudd hos småfugl smitter katter

Et utbrudd av salmonella hos småfugl fører til at fuglene dør og kattene blir syke. Foreløpig er salmonella påvist hos et titalls katter på Østlandet.

Død fugl på fuglebrett.

Denne grønnsisiken ble sittende på fuglebrettet - levende på mandag, død tirsdag morgen.

Foto: Trond Berg

Veterinærinstituttet har fått prøver fra nærmere 100 katter og analyserer prøvene fortløpende.

– Mistanken er styrket om at det pågår et salmonellautbrudd hos småfugl, og at mange av de syke kattene er smittet fra fugl, skriver Veterinærinstituttet på sine nettsider.

Utbruddet ses flere steder på Østlandet og det er spesielt grønnsisik som er rammet til nå.

Fuglene dør - kattene blir syke

Det er ikke uvanlig med salmonellautbrudd hos småfugler på ettervinteren. De syke og døde fuglene ses oftest på fôringsplassene.

Katter som fanger fugl eller oppholder seg rundt fôringsplassene kan bli smittet.

Grønnsisik.

Det er enorme mengder grønnsisik i år, sier Trond Berg.

Foto: Trond Berg

– Normalt påvises det bare noen få tilfeller årlig med salmonellainfeksjon hos katt. Årsaken til økningen i år antas å skyldes salmonellautbruddet hos småfugl, samt en mild vinter hvor kattene kanskje er mer aktive ute, og jakter mer enn vanlig, opplyser Veterinærinstituttet.

Det er også mye mer grønnsisik enn vanlig for årstiden.

– Det er enorme mengder av dem. Og det ser ut til at salmonella rammer finkefugler hardere enn meiser, sier Trond Berg i Ut i Naturen-redaksjonen i NRK.

Ta vekk fuglebrettet og hold katten inne

Trond Berg sier utbruddet er større enn vanlig, men ikke dramatisk.

– Ingen fuglearter er utrydningstruet på grunn av dette. Det er et kjent fenomen, men nå vil mange kunne se det, blant annet fordi det er så mye sisik, sier Trond Berg.

Han anbefaler alle å rense og skrubbe utstyret på fôringsplassene og fuglebrettene og ta en pause i fôringen. Han mener også at dette er en god grunn til å holde katten inne.

Katt med fugl i munnen

Kattene blir ofte smittet når de jakter på fugler rundt fuglebrettene og fuglekassene. Denne katten har fanget en grønnfink.

Foto: Mimsy Møller / Samfoto

Kattene får vanligvis en mild, forbigående sykdom når de blir smittet av salmonella. Noen kan få feber og nedsatt allmenntilstand og noen kan bli mer alvorlig syke. De fleste kattene kvitter seg med bakterien i løpet av noen uker.

Kan smitte til mennesker

Salmonella hos fugler og katter kan smitte videre til mennesker.

– Det anbefales god håndhygiene etter kontakt med syke katter og i forbindelse med rengjøring av kattekasser og lignende. Katten bør heller ikke få tilgang til kjøkkenbenker eller andre steder der det lages mat, skriver Veterinærinstituttet.

Man bør også unngå kontakt med døde og syke fugler og fugleavføring.

– Ved småfugldødelighet må fôringen avsluttes i en periode på flere uker. Alle fôringsinnretninger må vaskes grundig med såpevann og tørkes.

Det er derfor viktig å unngå kontakt med fugleavføring på fôringsplasser og man må ikke ta på syke eller døde fugler.

Veterinærinstituttet