Bonde: Endringene i boplikt vil styrke landbruket

Endringene i boplikt og odelslov som den nye regjeringa legger opp til, kan styrke landbruket.
Det mener KrF-politiker og bonde Arne Dagfinn Øynes i Alvdal.

boplikt, odelslov, konsesjon, delingsforbud, blå-blå regjering,

Endringene vil styrke landbruket

Den kommende regjeringen vil fjerne både boplikt, konsesjonsplikt, odelsrett og delingsforbud, slik at alle interesserte .kan få mulighet til å kjøpe seg en gård.

Bonde Arne Dagfinn Øynes i Alvdal tror endringene er positivt for landbruket.

Stenger mer enn den åpner

– Odelsloven, slik den er i dag, tror jeg stenger mer enn den åpner, sier Øynes.

Han tror det er viktig at de som er interessert i jordbruk, får sjansen til å jobbe med det.

– Det er viktig at en som skal produsere melk, er interessert i husdyr og ku, sier en engasjert bonde.

– Kvinner blir tapere

Margrethe Nøkleby er organisasjonssjef i Hedmark bondelag, og hun tror at kvinnene blir tapere dersom odelsloven oppheves.

– Slik odelsloven er i dag, er det en rekkefølge på hvem som får overta en gård. Forskning viser at der det er yngre gutter i søskenflokken, så er det lett å gi fra seg gården til dem, sier hun.

Nøkleby er også skeptisk til hva som vil skje når delingsforbudet av jorda oppheves.

– Spørsmålet vil jo være hva jorda blir brukt til etter at den er fradelt, sier hun.

– Kan endre landbruket

Forsker ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Ivar Pettersen, mener at opphevinga av boplikt kan endre landbruket i Innlandet. Se hele intervjuet i videoen under.

Forsker ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Ivar Pettersen mener at opphevinga av boplikt KAN endre landbruket i Innlandet.

Forsker Ivar Pettersen ved NILF