Hopp til innhold

Eksperter skal knekke kjønnskoden i skolen

Gutter gjør det dårligere enn jenter i skolen. Nå skal et nytt ekspertutvalg ledet av Camilla Stoltenberg finne ut hvorfor og hvordan skjevheten mellom kjønnene kan utjevnes.

Lærer og elev

SUKSESSFULL: Den såkalte Dovre-modellen har halvert budsjettet til spesialundervisning. – Suksessoppskriften er at man får gjort mye mer og får jobbet tettere på elevene enn man fikk gjort før, forteller lærer Mari Andem.

Foto: EVEN LUSÆTER / NRK

Camilla Stoltenberg

UTVALG: Kunnskapsministeren har gitt Stoltenberg i oppgave å lede det nye ekspertutvalget som i 2019 skal levere sin innstilling.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

29 av 34 OECD-land opplever kjønnsgap i utdanningssystemene. Rapporter fra NOVA understreker forskjeller mellom kjønnene på flere arenaer fra barnehagealder og opp til høyere utdanning.

– Vi ser det i skolen, vi ser det i NAV-systemet, vi ser det blant innsatte i fengslene. Gutter er overrepresentert på veldig mange av de dårlige statistikkene vi har, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Nå har han bedt direktøren for Folkehelseinstituttet om å finne årsaken.

– Dette kommer til å være ganske banebrytende

– Dette er et tema som er forholdsvis lite utforsket. Man har gode beskrivelser av hvordan gutter gjør det dårligere enn jenter, men vi vet lite om årsaker og enda mindre om tiltak, sier Camilla Stoltenberg.

– En gavepakke at Norge utreder dette

Kunnskapsministeren har gitt Stoltenberg i oppgave å lede det nye ekspertutvalget som i 2019 skal levere sin innstilling.

Det er forsket lite på tiltak for å redusere kjønnsforskjellene. Nå blir Norge trolig det første landet som utreder problematikken.

– Jeg tror dette kommer til å være ganske banebrytende. Problemstillingen diskuteres i flere land, men det er så vidt jeg vet ingen som har gjort den type politisk faglig gjennomgang før, sier Røe Isaksen.

Dovre-modellen har halvert budsjettet

Det er satt i gang en rekke tiltak for å hjelpe elever som faller utenfor i norsk skole. På Dombås har de i flere år brukt to lærere i klasserommet. Skolen tok tak i faresignaler hos elevene og fokuserer på tidlig innsats og inkludering istedenfor spesialundervisning.

– Suksessoppskriften er at man får gjort mye mer og får jobbet tettere på elevene enn man fikk gjort før, forteller lærer Mari Andem.

Den såkalte Dovre-modellen har halvert budsjettet til spesialundervisning.

– Vi har jobbet med skoleutvikling i Dovre i mange år. Det gir oss en felles forståelse for det å drive skole, sier hun.

– Blir et bidrag til diskusjonen

Når Stoltenberg nå skal gi regjeringen konkrete tiltak å jobbe med, får hun selskap av noen av landets fremste skoleforskere. I tillegg skal fem medlemmer fra skoler og kommuner bistå i arbeidet.

– Jeg skal sette meg inn i stoffet godt og sørge for at vi leverer en god rapport som blir et bidrag til diskusjonen videre og beslutninger om tiltak både i Norge og aller helst også i andre land som står overfor de samme utfordringene, sier hun.

1. februar 2019 skal utvalget levere sin innstilling med svar på hva myndighetene skal gjøre med de kjønnsforskjellene.