E.coli funnet i drikkevann

Det er funnet E.coli bakterier i drikkevann i Nord-Odal. Vannverket har derfor stengt vannkilden.

Det er ikke den farlige typen av E.coli bakterien som er funnet. Typen som er påvist i drikkevannet gir ingen alvorlige sjukdommer, ifølge kommunelege Helle Jørstad.

- De som får i seg bakterien kan få diaré og brekninger, men det er forbigående, sier Jørstad.

Jørstad har den siste uka fått henvendelser fra folk i kommunen som har vært plaget av magesjau.

Påvist onsdag

Det er ved Juptjenn Vannverk i Nord-Odal at E.coli bakterien er funnet. Vannverket forsyner flesteparten av de som bor i vestre del av kommunen.

E.coli bakterien ble påvist onsdag, i en rutinekontroll. Vannkilden ble stengt umiddelbart, forteller styreleder i Juptjenn vannverk, Ole Theodor Holth.

- Vi har to vannkilder, og nå tappes det kun vann fra den andre kilden, forteller Holt.

Årsaken til at den ene vannkilden inneholder E.coli bakterier er ukjent, men ifølge kommunelegen kan det skyldes at avføring fra dyr har havnet i drikkevannskilden.

Ikke varslet

Vannverket varslet Mattilsynet om funnet samme dag, men kommunelege Helle Jørstad ble ikke varslet før lørdag.

- Jeg er overrasket over at jeg ikke ble varslet, det burde jeg ha blitt, sier Jørstad.

- Det er mulig vi burde ha varslet kommunelegen, men fordi vi stengte kilden umiddelbart og kunne forsyne abonnenter med vann fra den andre kilden, mente vi det ikke var nødvendig, sier Holth.

Lite vann

Mandag blir det tatt nye prøver av vannet i Juptjenn. Inntill videre blir det kun tappet fra en kilde, og derfor kan det bli lite vann hos enkelte abonnenter, sier Holt.

- Vi oppfordrer derfor folk til å være sparsomme med vannet, sier Holt.