Hopp til innhold

Dømt til fengsel i sju måneder for å ha skutt ulv

En mann er i Sør-Østerdal tingrett dømt til fengsel i sju måneder for å ha skutt en ulv på eiendommen sin i fjor. Både forsvarer og aktor vurderer å anke dommen.

Ulv skutt i Trysil 17. desember

SKUTT: Mannen innrømmer å ha skutt ulven på sin eiendom i fjor. Etter skytingen fraktet han ulven til en jaktbu han hadde laget. Her fant politiet ulven pakket inn i presenning.

Foto: Politiet

Mannen ble dømt etter Straffelovens paragraf 240, som gjelder alvorlig miljøkriminalitet. Dette gir en strengere straff enn om mannen hadde blitt dømt etter Naturmangfoldsloven. Han ble også fradømt retten til å drive jakt og fangst i fem år.

Aktor Henning Klauseie sier han er fornøyd med at mannen ble dømt for brudd på Straffeloven, men at straffen er for lav.

Aktor: Vurderer anke

– Jeg mener det er grunnlag for å vurdere straffens lengde. Den ligger et godt stykke unna det som var påstått og harmonerer dårlig med den straffen Høyesterett fastsatte i ulvesaken tidligere i høst. Vi vurderer derfor en anke, sier Klauseie.

I ulvesaken fra Elverum der flere menn ble dømt for ulovlig ulvejakt bestemte Høyesterett at ulovlig ulvejakt skal dømmes etter straffeloven. Der skjerpet Høyesterett straffen for flere av de fem. Den strengeste straffen ble på ett års fengsel.

Spørsmål om juss

Forsvarer Jørn Mejdell Jakobsen sa under rettssaken at det handlet om hvilken lov som skulle brukes. Han argumenterte for at mannen måtte dømmes etter Naturmangfoldloven.

– Jeg har ikke fått lest dommen enda, men jeg noterer meg at han er dømt for overtredelse av Straffeloven. Dette er ikke uventet siden Høyesterett har tatt stilling til lovanvendelsen. Nå må jeg konferere med min klient før jeg kommenterer dommen. Deretter må vi se om det er grunn til å forsøke og få den fremmet for lagmannsretten, sier Mejdell Jakobsen.

Innrømmet å ha skutt ulven

Mannen skjøt ulven på sin eiendom i Trysil i desember i fjor. Han hadde fått tips om at en ulv var i nærheten og at han burde ta inn hunden sin, forklarte han under rettssaken i Sør-Østerdal tingrett 7. desember.

Hunden kom ikke sjøl om han ropte flere ganger. Dermed hentet han en rifle i tilfelle det skulle bli nødvendig å forsvare hunden. Da han kom ut igjen oppdaget han både hunden og ulven. De sto få meter ifra hverandre.

Trysil-mannen følte situasjonen som truende og skremmende. Han skjøt ulven, men siden hunden ikke var under angrep påberoper han seg ikke nødverge.