Hopp til innhold

Delt omsorg gir eksplosjon i drosjeutgiftene

Hannah (10) er et av stadig flere barn som bor på to steder. Annenhver uke må hun ta drosje til skolen. Stadig flere barn i samme situasjon gjør at taxiutgiftene skyter i været.

Hannah Moe kjører drosje grunnet foreldrenes delte omsorg

SKOLESKYSS: Moren til Hannah bor rundt en mil unna skolen mens faren bor like ved. Den uken Hannah er hos mor er hun avhengig av drosje.

Foto: Liv-Irén Bratterud / NRK

Hannah Moe på Lillehammer bor annenhver uke hos mor og far. Hun kjører drosje til og fra skolen de ukene hun bor hos mamma.

– Jeg er glad jeg har fått drosje. Men hvis jeg gleder meg til noe, for eksempel riding, kan reisen bli litt lang og kjedelig, sier tiåringen.

En følge av delt omsorg

Alle barn har i følge opplæringsloven krav på gratis skoleskyss under visse vilkår. I all hovedsak er det den enkelte fylkeskommune som avgjør hvem som får innvilget drosje. Drosjeturene koster fylkeskommunene store summer. Nå sprenges budsjettene og det skrikes etter større statlige midler.

Ferske tall fra Opplandstrafikk viser at drosjebruken har økt med 5-10 % i Oppland hvert år de siste fem årene. NRK har vært i kontakt med samtlige fylkeskommuner i Norge, og den samme tendensen er tydelig flere steder i landet: Drosjeutgiftene øker.

En stor andel av det økte drosjebehovet skyldes delt omsorg mellom foreldre.

– Barna skal ikke bli skadelidende selv om foreldrene skiller lag, sier Eirik Strand, daglig leder i Opplandstrafikk.

Eirik Strand,daglig leder i Opplandstrafikk.

ØKT DROSJEBRUK: Daglig leder ved Opplandstrafikk, Eirik Strand sier drosjebruken knytta til delt omsorg har økt med 5-10 % hvert år de siste fem åra.

Foto: Liv-Irén Bratterud / NRK

Han forteller at drosjekostnadene har økt fra 40 til 55 millioner kroner bare i Oppland, og han forventer en stadig økning. Utgiftene har vært så kraftige at de har måttet spise av andre budsjetter som kollektivtransport og administrasjon for å få drosjekabalen til å gå opp. Oppland fylkeskommune håper på økt statlig tilskudd for å kunne matche kravet om skoleskyss i Opplæringsloven.

Sikkerhet for barna

Det er delte meninger rundt omkring i landet om man skal bruke så mye av statskassa til drosjeskyss på bakgrunn av delt omsorg.

– Det bør den norske stat ta seg råd til!

Drosjesjåfør Jarle Nordengen er klar i sin tale. Han mener at dette handler om sikkerheten til barna, og da trenger ikke samfunnet å spare på pengene. Han har kjørt skoleelever daglig i flere år og sier skoleskyss er den viktigste delen av hans jobb som drosjesjåfør.

Takknemlig

Moren til ti år game Hannah, Ragnhild Sørmo, er veldig takknemlig for drosjeordningen. Den sørger for at datteren hennes slipper å bli utsatt for farlig trafikk og bytting av buss på skoleveien.

– Jeg vet at Hannah blir hentet og kommer seg trygt til og fra skolen selv om hun må reise lengre den uken hun er hos meg, sier Sørmo.

Se tv-reportasje:

Mange barn med delt bosted må kjøre drosje til skolen.Flere saker fra Innlandet