Brann i stall på Roa

Det brenner i et hus og i en stall på Roa. Flere hester og hunder er evakuert. Det er vind i området, men det skal ikke være fare for spredning. Brannvesenet fra Gran, Lunner og Jevnaker jobber på stedet.

Brann på Roa
Foto: Eivind Berge Håkonsløkken