Bønder forsvarer erstatningstall

Ornitologene mener sauebøndene overdriver tap til kongeørn så grovt, at det går ut over ryktet til den store rovfuglen. Sauebøndene mener på sin side at de er nøkterne.

Kongeørn
Foto: Skjalg Helmer Vian

I fjor fikk sauebønder i Oppland erstatta 433 sauer og lam som tatt av kongeørn, noe Norsk Ornitologisk Forening (NOF) mener er så overdrevet at de har skrevet et brev til Direktoratet for naturforvaltning, DN.

– Ikke forskningsbasert

– Vi kan ikke se at forskningsbasert kunnskap gir støtte for en slik skjønnsutøvelse. Dette står også i sterk kontrast til hekkesesongen 2012 i fylket, hvor bare tolv par fikk fram unger, skriver Generalsekretær i NOF, Kjetil Solbakken.

Styreleder i Oppland sau- og geitalslag, Pål Skoe Kjorstad, mener ornitologene har feil, og er også opptatt av at det finnes 40-50 ørnepar som ikke hekker i Oppland.

– Redskapen til å drepe

– Vi vet at de ikke spiser alt sjøl, men de har redskapen til å drepe, og så er det mye korp og kråke og rev som eter. De kan jo ikke ta oss for at det er andre enn ørnene som spiser sauene, sier han.

Lam skadet av kongeørn
Foto: Privat

Sauebøndene i Oppland krevde i fjor erstatning for over 800 dyr. Men Statens Naturoppsyn (SNO) dokumenterte bare at ti dyr var tatt av kongeørn, mens ytterligere åtte dyr var antatt tatt av ørn. De resterende 415 dyrene var altså basert på skjønn, skriver NTB. Sau- og geitalslaget mener bedre dokumentasjon er en nær umulig oppgave.

– Håpløs oppgave å gjete denne fuglen

– Vi synes det er vanskelig å dokumentere disse skadene. Det er jo slik at det en ganske håpløs oppgave for oss å gjete denne fuglen i lufta, sier Kjorstad.

Ornitologene er altså opptatt av ryktet til kongeørnen, mens sauebøndene er mer opptatt av å få ned bestanden.

– Vi har søkt om fellingsløyve på kongeørn, men det er nokså tungt å få det. Jeg tror ikke det er gitt fellingstillatelse noensinne i Oppland på kongeørn, sier styreleder i Oppland sau- og geitalslag, Pål Skoe Kjorstad.

– Bøndene overdriver voldsomt

Ornitologene i Innlandet er helt klare på sauebøndene får for store erstatninger. Både lederne i NOF i Oppland og Hedmark mener kongeørnen ikke kan stå bak så store sauetap.

– Fylkesmannen tildeler altfor mye, og bøndene overdriver voldsomt. Det er veldig sjeldent vi finner rester av lam i redene, sier styremedlem i NOF i Hedmark, Per Nøkleby.