Ber om full frifinnelse for Øygard

Det finnes ikke bevis for seksuell omgang, og overgrepstiltalte Rune Øygard (53) bør frifinnes. Det mener hans forsvarer Mette Yvonne Larsen.

Mette Yvonne Larsen

Mette Yvonne Larsen mener klienten Rune Øygard må gå fri. Overgrepsanklagene mot ham er ikke tilstrekkelig bevist i løpet av den fire uker lange rettssaken, argumenterer hun.

Foto: Stig Karlo Helstrøm / NRK

– Jeg vil legge ned påstand om full frifinnelse på begge tiltaleposter for Rune Øygard, sa Larsen mot slutten av sin prosedyre i rettssaken mot Vågå-ordføreren torsdag.

Post I i tiltalen er den mest alvorlige posten - overgrep på en hytte på Kråkenes i september 2009. På det tidspunktet var fornærmede bare 13 år. Samleiet skal ha skjedd i stua mens kona til Øygard dro på butikken for å handle.

– Det er helt usannsynlig at dette skal ha skjedd. Det er ikke tilstrekkelig bevist at denne seksuelle omgangen, hvis den skjedde, skjedde før 14 års dagen til den fornærmede jenta, mener Larsen.

– Ubegripelig med fire års fengselsstraff

Hun mener aktors påstand om fire års fengsel er for streng, både på generelt grunnlag og i denne spesifikke saken.

– Han har ingen dommer som understøtter det. Hvorfor fire år? Det er vanskelig å forstå, hevder Larsen.

Øygard er tiltalt etter Straffelovens paragrafer §§ 195 og 196, som begge omhandler seksuell omgang med barn, henholdsvis under 14 og 16 år.

Subsidiært ber forsvaret om frifinnelse fra post I og at han« under enhver omstendighet straffes på mildeste måte».

Forsvaret understreker at subsidiær påstand kun gjelder dersom dommerne mener det er bevist at Øygard har gjort seg skyldig etter tiltalepost II, som omhandler seksuell omgang med barn under 16 år.

SE RAPPORTEN FRA RETTEN KLOKKEN 16.00:

(Saken fortsetter under videosnutten)

Rapport fra Øygardsaken i timesnyhentene 01.11. kl 16.00

Rapport fra Øygardsaken 01.11. kl 16.00

Anklager politiet for tunnelsyn

Øygards forsvarer brukte under sitt sluttinnlegg lang tid på å argumentere overfor dommerne at det ikke foreligger tilstrekkelig bevis til å kunne dømme Øygard etter tiltalen - seksuell omgang med en mindreårig.

Hun kritiserte aktoratet for å argumentere med irrelevante momenter, og avviste at Skype-samtaler og SMS-kontakt fungerer som bevis for de påståtte overgrepene.

Hun minnet gjentatte ganger om hvor alvorlig det er å domfelle en uskyldig person. I tillegg fikk politiet så ørene flagret for å ha valgt side altfor tidlig i etterforskningen.

– Allerede før Øygard og fornærmede har vært i avhør begynte politiet å tolke tekstmeldinger. Politiet har hatt tunnelsyn i etterforskningen, mener Larsen.

Politiet konkluderte for raskt med at jenta snakket sant ettersom hun kjente til kroppslige kjennetegn som bare er synlige når Øygard går i trusa, sier Larsen for å underbygge sin påstand.

La frem alternative historier

Forsvarsadvokaten mener også det er grunn til å stille spørsmål ved en av politiadvokatenes habilitiet.

– Vi får vite er at politiadvokaten og lederen av barnehuset, der flere av avhørene har pågått, er kjærester. Har kontakten mellom ulike instanser gitt ham dette tunnelsynet? Og da vil jeg trekke frem undersøkelsen lille julaften som et klart eksempel. Man prøver å bekrefte det jenta har forklart, og er ikke interessert i annet.

Ifølge Larsen er hennes oppgave som forsvarer ikke utelukkende å bekjempe bevis, men å finne ut om det finnes en alternativ historie.

– Har denne chattingen blitt oppfattet fra fornærmedes side som at hun og Øygard har et kjæresteforhold? Har hun opplevd at situasjonen rundt henne tilspisset seg da anmeldelsen ble levert? Har hun opplevd å bli presset av alle de voksne rundt seg?

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.