Hopp til innhold

Bruker hundretusner av kroner på parkeringsavgift

Beslaglagte biler fra omreisende smuglere og vinningskriminelle koster politiet i Hedmark dyrt. Hvert år må politiet bruke enorme summer i parkeringsavgift på biler som aldri hentes.

Beslaglagt bil Hamar

Denne bilen ble forlatt av to smuglere i Hamar for et år siden.

Foto: Kurt Johan Sivertsen / NRK

Ei nedstøvet stasjonsvogn, med litauiske skilter, står forlatt og nedstøvet, under den gamle sittetribunen på Briskeby i Hamar. Her har den stått i over et år, og sjansen er liten for at eieren noensinne vil hente bilen sin igjen.

– Denne bilen ble brukt til å smugle sigaretter og alkohol. Disse to litauerne fikk hver sin bot, hvor inndragninga av bilen var del av boten. Siden har ingen sett dem, forteller fungerende politimester i Hedmark, Rolf Thoresen.

SE TV-SAK:

Politiet blir sittende med utgiftene for belaglagte smuglerbiler

Beslaglagte biler på Østnytt

Hvert år inndrar politiet i Hedmark flere biler fra utenlandske smuglere og vinningskriminelle som en del av straffen. Fungerende politimester Thoresen forklarer at de tror inndragning av en bil svir hardere på pungen enn en bot, og derfor vil være avskrekkende.

– Noen bruker bilen som bosted og mange bruker den som lagringsplass av smuglervarer eller tjuvgods. Derfor er det i mange tilfeller verre å bli fratatt bilen enn å få en bot, og det håper vi vil være forebyggende på sikt, sier Thoresen.

Men i mange tilfeller er det politiet som blir sittende med regningen for å oppbevare bilene, som eierne gjerne forlater for godt.

Bruker hundretusener på parkeringsavgift.

Når politiet beslaglegger en bil, har eier mulighet til å hente den ut igjen, mot å betale prisen for oppbevaringen av bilen fra den ble inndratt. Mange av bilene blir derfor bare stående hos politiet.

– Mange smuglerbiler er ombygde, slik at de rett og slett er trafikkfarlige. For å kunne hente ut bilen får eieren derfor pålegg om ombygging av bilen, som også koster penger. Så mange velger å ikke hente bilen, forklarer Thoresen.

Og disse forlatte bilene koster politiet dyrt. Ikke bare må politiet betale for inntauing av bilen når den beslaglegges, de må også betale parkeringa.

– Hver forlatte bil koster oss flere tusen kroner i parkering. Hvert år beslaglegger politiet i Hedmark litt over 30 biler, så totalt må vi bruke hundretusenvis av kroner på disse bilen, som er penger vi gjerne skulle brukt på noe annet, sier Thoresen.

Etter hvert vrakes bilene hvis eier ikke skulle dukke opp. Men for å kunne vrake en utenlandsk bil må den først registreres i tollvesenets motorvognregister, og for å kunne gjøre det må det først betales en vrakpantavgift på 1 700 kroner.

.

Stadig oftere beslaglegger politiet i Hedmark bilene til omreisende smuglere og vinningskriminelle, for å hindre nye lovbrudd. Men det å ta vare på disse bilene koster politiet hundretusener hvert år.

Rolf Thoresen sier beslaglagte biler koster politiet dyrt