Hopp til innhold

Barnevernet hentet barn i skoletida

Barnevernet i en kommune i Vest-Oppland får hard kritikk etter at de hentet tre søsken på skolen første skoledag etter juleferien.

Barn

(Illustrasjonsbilde.)

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

De tre barna er blitt plassert i fosterhjem i tre ulike kommuner i Oppland, og fikk ikke med seg personlige eiendeler og julegaver.

Familien har i flere år hatt store problemer med grensesetting overfor barna, og det har vært store adferdsproblemer både hjemme og på skolen.

Ba barnevernet om hjelp

Hanne Lilleby

Advokat Hanne Lilleby

Foto: Dag Kessel

Moren innrømmer at hun ikke har hatt overskudd til å takle problemene og har bedt barnevernet om hjelp. Men de var ikke forberedt på at barnevernet skulle hente barna uten at de fikk med seg personlige eiendeler eller julegaver.

– Jeg fikk vedtaket i posten og før jeg rekker å informere faren så får jeg beskjed om at barna er hentet på skolen, og kjørt til hvert sitt fosterhjem, sier advokat Hanne Lilleby.

«Det er hjerterått, at de dukker opp på skolen og tar barna uten at en mamma får si ha det.»

Mor til de tre barna

Hanne Lilleby representerer faren til de tre barna, som er i alderen 7-10 år. I desember ble foreldrene til barna enige om at faren, som bor i nabokommunen, skulle overta omsorgen for barna.

– Det har nok helt klart vært vanskelig og det har vært krevende barn. Det har også vært mangel på grensesetting, slik jeg ser det. Utifra det som kom fram i fylkesnemnda for barnevernsaker har nok far en strengere grensesetting, og han burde fått en sjanse til å ha omsorgen for barna før man plasserer dem i fosterhjem, sier Lilleby.

– Fikk ikke sagt farvel

Moren reagerer særlig på at barna plutselig ble hentet, uten at de får sagt farvel til foreldrene og uten at de får ta med seg personlige eiendeler og julegaver.

– Jeg synes det er helt forferdelig at barna ikke kan få ha ting som de kanskje er veldig glad i. Det kan kanskje være en trygghet for dem. Det er hjerterått, at de dukker opp på skolen og tar barna uten at en mamma får si ha det, sier moren til de tre barna til NRK.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Illustrasjon

(Illustrasjonsbilde.)

Foto: Scanpix / SCANPIX

NRK har tilbudt barnevernet i den aktuelle kommunen å kommentere saken, men barnevernslederen svarer at de ikke vil kommentere enkeltsaker, selv om foreldrene er villige til å oppheve taushetsplikten.

– Hadde ikke grunnlag til å ta barna

Faren innrømmer at de har fått tilbud om å delta under overtakelsen. Den dagen han fikk dette tilbudet svarte han følgende.

– Jeg svarte at det må jeg ta stilling til når vedtaket eventuelt kommer. Jeg kunne selvfølgelig ha svart ja, men jeg følte jeg måtte tenke på det. Jeg visste ikke om jeg klarte å stå der og si farvel til barna, sier faren til barna til NRK.

– Hadde barnevernet grunnlag for å ta barna dine på denne måten?

– Nei, absolutt ikke. Slik jeg ser det så barnevernet overhodet ikke grunnlag for å hente tre friske barn midt på en skoledag uten at foreldrene er informert.

Vil bringe saken for tingretten

Det som skiller denne saken fra en rekke andre barnevernssaker, er at moren og faren er samkjørt i synet på hvem som skal ha omsorgen.

– Vi er enige om at de kan bo hos pappaen sin, og at jeg kan komme å besøke dem der, sier moren til barna.

Men barnevernet har fått medhold i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Hedmark og Oppland. Advokat Hanne Lilleby sier at de kommer til å bringe saken inn for tingretten.

– Jeg hadde helst sett at far først hadde hatt barna boende hos seg i noen måneder først for å se hvordan barna innordnet seg under hans regler og rutiner. Dersom dette ikke hadde fungert i løpet av for eksempel seks måneder, så kunne omsorgsovertakelse bli aktuelt, sier Lilleby.

Hanne Lilleby

Advokat Hanne Lilleby

Foto: Dag Kessel

Flere saker fra Innlandet