Åtte helsearbeidere etterforskes for vold og rusmisbruk

– Dette er svært alvorlig for kommunen, sier ordfører Harald Tyrdal. Åtte ansatte i Lunner kommune er suspendert og politianmeldt på grunn av rusmisbruk og ulovlig voldsbruk på jobb.

Frank Magne Sletten, lensmann i Lunner

Lensmann ved Gran og Lunner lensmannskontor, Frank Magne Sletten, bekrefter at de har mottatt en anmeldelse fra Lunner kommune.

Foto: Arne Sørenes

To av de åtte ansatte skal være anmeldt for rus og voldsbruk, en bare for voldsbruk og de øvrige bare for rusmisbruk.

Vi kan bekrefte at vi har mottatt en anmeldelse fra Lunner kommune som går på voldsbruk mot én bruker og bruk av rusmidler av ansatte i kommunen, sier lensmannen i Lunner, Frank Magne Sletten.

Han sier de fikk anmeldelsen på mandag og nå skal etterforske saken.

Alvorlig for kommunen

– Dette er svært alvorlig for kommunen, sier ordfører i Lunner, Harald Tyrdal.

Han forteller at kommunen fikk en bekymringsmelding i juni, og senere har tilsyn avdekket at det er én bruker som ikke har fått forsvarlige tjenester og som kan ha blitt utsatt for makt og tvang utover det som er lovlig.

– Vi har drevet en tjenesteforsømmelse hvor brukeren er helt avhengig av oss og vi må være den som sikrer at vedkommende har det bra, sier rådmann i Lunner kommune, Tore M. Andresen.

7 av 27 testet positivt

Rusmisbruket ble avdekket i kjølvannet av varslingen om ulovlig voldsutøvelse. Etter mistanke ble det tatt prøver av alle de 27 ansatte i den kommunale avdelingen. Sju av 27 fikk utslag på prøven.

Tore Andresen

Rådmann Tore Andresen orienterte kommunestyret om den alvorlige saken i går. (Dette bildet er tatt i en annen sammenheng).

Foto: Anne Marie Hvattum / NRK

Alle de åtte jobber på samme sted.

– Det er en tjeneste der ansatte utøver makt og tvang, men her er det avdekket vold utover normen, opplyste rådmann Tore M. Andresen til kommunestyret.

Kommunestyret i Lunner ble orientert om saken torsdag kveld.

Sorg og skuffelse blant kollegaene

Hovedtillitsvalgt i Lunner kommune, Hans Ivar Gustavsen, sier han reagerer med både forferdelse og sorg.

– Jeg ser veldig alvorlig på det og reagerer, kanskje som alle som er involvert i dette, med sorg og tristhet, sier han.

Som hovedtillitsvalgt kjenner han godt til saken og en prosessen som har vært i kommunen. Nå tenker han på de andre ansatte som ikke har gjort noe galt.

– Noen av dem føler skyldfølelse og alle føler sorg og skuffelse over at dette faktisk har kunnet pågå, sier Hans Ivar Gustavsen.

Ber politiet og fylkesmannen vurdere

Saken er altså politianmeldt og blir etterforsket av lensmannskontoret og Vestoppland politidistrikt.

Fylkesmannen er den som gir tillatelse til tvang og makt i slike kommunale tjenester og de er bedt om å gjøre en vurdering av om bruken av makt og tvang i det aktuelle tilfellet i Lunner har vært ulovlig.

Flere saker fra Innlandet