Stor interesse for å be ukjente hjem i jula

Mer enn 100 000 mennesker kommer til å sitte alene på julaften. Men nå mobiliserer privatpersoner i Hedmark og Oppland for å tilby ensomme en stol på julaften.

Hanne-Gunn Røraas

Leder i Oppland Røde Kors Hanne-Gunn Røraas er glad for at så mange ønsker å åpne døra for en ukjent i jula.

Foto: Olav A. Saltbones / Røde Kors

– Ensomhet er en tilstand, ikke en sjukdom, sier leder i Oppland Røde Kors Hanne Gunn Røraas.

«Kvalitetssikrer» folk

Etter at Aftenposten forrige uke fortalte historien om Reidun (88) fra Oslo, som i en annonse etterlyste noen å tilbringe julaften med - mot betaling.

Som et resultat av engasjementet denne saken skapte, har VG og Aftenposten opprettet egne sider hvor de som er interesserte i å invitere noen hjem til seg eller å bli invitert, kan melde seg.

Røde Kors besøkstjeneste tar så kontakt og « kvalitetssikrer» personen(e) det gjelder.

Deretter tar det regionale og lokale kontoret over, for å koble sammen personer i samme område.

– Vi er veldig glade for å få muligheten til å koble mennesker som ikke nødvendigvis er tilknyttet Røde Kors og som har en ledig stol rundt middagsbordet. Både på julaften, men også andre dager, jula er lang den.

Variasjonen er stor.

– Viktig å se andre

– Det er snakk om familier fra hele fylket; familier med og uten barn, familier med dyr, noen som har plass på julaften og andre som har selskaper andre dager.

Røde Kors samarbeider med VG og Aftenposten om å formidle interesse for både å tilby en ledig stol og for de som søker selskap i høytiden.

– Dette har gitt de av oss som har tenkte på at vi burde gjøre noe en mulighet til å gjøre det. Det er jo ikke nødvendig at det må gå gjennom en julesentral.

– Det viktigste er at man ser andre og strekker ut en hånd. Ensomheten tar ikke juleferie.

Også over grensa i Hedmark har engasjementet knyttet til ensomhet i jula økt.

Ensom enke u/ familie ønsker noen å være sammen med på julaften. Betaler godt

Reidun Synnøve Orest

– Vi har hatt noen enkelthenvendelser til oss direkte, ellers har folk registrert seg gjennom VG og Julesentralen. Akkurat nå har vi 14 familier eller enkeltpersoner som vil åpne hjemmene sine for andre mennesker på julaften, sier leder for Røde Kors i Hedmark, Lars Linholt .

Få eldre melder seg

Antallet som ønsker å finne noen å feire med er lavere, så langt har fem meldt sin interesse. Men Linholt regner med at det tallet vil øke etterhvert som dagene går.

– Vi tror at det økte fokuset vil føre til at flere melder seg, men det sitter mye lengre inne enn det å tilby noen å komme på besøk.

De som ønsker noen å feire jul sammen med befinner seg i aldersgruppa 18-66. Det er spesielt en gruppe mennesker som glimrer med sitt fravær.

– Jeg tror dette skyldes mange av de eldre ikke har datatilgang og dermed ikke har fått med seg opplegget, sier Linholt.

Han oppfordrer de som ikke har mulighet til å melde seg på via de nettbaserte påmeldingsskjemaene til å ringe Røde Kors direkte.

– Det norske samfunnet er veldig lukket i jula, men folks engasjement ligger latent. Det må bare vekkes til live innimellom.