Vil roe ned de søkkrike

Aksel Hagen vil redusere forskjellene blant folk slik at de fattige får det bedre og de søkkrike roer seg ned.

Aksel Hagen
Foto: Stig Weston

Lokale spørsmål:

1. Hvilken sak er den viktigste Oppland-saken for deg?

- Jeg har mange viktige saker, sjølsagt. Slik sett er dette et dumt stilt spørsmål! Men om jeg skulle svare: Å redusere forskjellene mellom folk slik at de fattige får det bedre og de søkkrike roer seg ned.

2. Hva kan gjøres for å sikre arbeidsplassene i Oppland?

- Et stort spørsmål som sjølsagt ikke kan besvares godt ved å skrive kort. Å satse på utdanning og forskning er to viktige stikkord, men det kommer jo veldig an på hvilke av våre næringer og arbeidsplasser vi snakker om.

Frivillig sammenslåing

3. Bør flere kommuner i Oppland slå seg sammen?

- Det må de sjøl finne ut av, men jeg tror flere kommuner hadde vært tjent med det.

4. Hva er den viktigste samferdselsoppgaven i Innlandet de neste årene?

- Jeg har mange viktige samferdselssaker; igjen et for lettvint stilt spørsmål. Men hjertet mitt og vårt ligger i bane og buss, mer enn i privatbil og veg. Jeg kan derfor svare høghastighetstog. Jeg kan også svare bedre kollektivtilbud, eller gang-sykkelveg, eller trefelt-tofelt med midtdeler på hovedvegene, eller utbedringer av eksisterende jernbanenett. Livet som politiker er å finne gode helhetsløsninger, ikke minst på samferdselsområdet. I slike sammenhenger er det å prate om "den viktigste" av liten mening.

Så enkelt, så krevende

5. Hvordan hindre fraflytting fra bygdene våre?

- Et stort spørsmål, som krever et laaaangt svar. Og det er ikke fraflytting som er problemet, men manglende tilflytting. Et hovedsvar er at bygdene våre må bli mer attraktive å leve i, å feriere i, å drive næring i. Så enkelt, så krevende. For dette krever at vi lykkes på en rekke områder (kultur, opplæring,omsorg, samferdsel osv). Det er bygda som "helhet" som skal bli attraktiv, ikke et enkeltelement.

Felles spørsmål:

1. Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

- Jeg er sosialist, og dermed står rettferdig fordeling og miljø særlig sentralt, og ikke minst det utenrikspolitiske.

Klimakrisen

2. Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

- Jeg har mange viktige saker, "den viktigste" er et tullete stilt spørsmål som viser at en ikke vet hva det innebærer å være stortingspolitiker. Men hvis jeg likevel skulle svare: Å gjøre vårt til å redusere klimakrisen.

3. Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- At de står SV nær politisk.

4. Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Kommer helt an på om vi er i opposisjon eller i posisjon: Rødt, AP, SP.

5. Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- Frp.

Listetopper i Oppland