– Det eneste som kan hjelpe, er å grave ut elva

Fortvilelsen er stor i Ringebu etter at bygda enda en gang har blitt rammet av flom. Nå krever både bønder, campingplasseiere og ordføreren at bunnmassene i elva graves ut.

Elstad camping i Ringebu

TRE GANGER PÅ FIRE ÅR: For tredje gang på fire år blir avlinger og campingplasser skadet på grunn av vårflommen i Gudbrandsdalslågen. Nå ønsker befolkningen i området masseutgraving av elva.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

– Vi er fortvilet. Dette gir oss mye ekstrakostnader, sier campingplasseier Ole Elstad på Elstad camping i Ringebu.

Flomrammet tre ganger på fire år

Han står ute på campingplassen med ordfører Erik Odlo og ser ut over det store havet som Gudbrandsdalslågen har skapt de siste dagene. Han er også bonde, vannet strømmer inn over både jordene og campingplassen.

For tredje gang på fire år blir avlinger og campingplasser skadet på grunn av vårflommen.

Det eneste som hjelper er masseuttak fra elva, mener han og ordfører Erik Odlo.

På grunn av flommene de senere årene er bunnen i Gudbrandsdalslågen hevet med flere meter mange steder.

Elstad camping i Ringebu

MASSEUTTAK: Det eneste som hjelper er masseuttak fra elva, mener campingplasseier Ole Elstad og ordfører Erik Odlo i Ringebu.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Nå ønsker grunneierne i området, sammen med ordføreren, fortgang i arbeidet med elvebunnen for å unngå flom.

Uttak tidligst om to år

Men Norges Vassdrags- og Energidirektorat vil ikke sikre elva mot flom før det er laget en egen modell av elvebunnen, som tidligst står ferdig i 2016.

– Det er flere grunner til at Lågen ikke har blitt gravd ut ennå. Det tar tid å lage en modell som skal vise hvor det er mest fornuftig å grave ut masser, sier regiondirektør i Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE), Stein Nordvi.

En eventuell flytting av de enorme løsmassene skal nå behandles i en forvaltningsplan for Gudbrandsdalslågen der både NVE, fylkesmannen og andre offentlige instanser deltar.

– Det er vel sagt at en forvaltningsplan skal ferdigstilles i 2016. Det er ikke sikkert hva modellen vil koste, den skal ut på offentlig anbud først, sier Norvi.

Elstad camping i Ringebu

FORTVILER: Elstad camping i Ringebu står igjen under vann og campingplasseieren fortviler. Folk i området håper på masseutgravninger i Gudbrandsdalslågen.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Nordvi mener det ikke er nødvendig å sette inn strakstiltak før modellen og forvaltningsplanen er klar.

Bonde Lars Skjeggestad Kleven i Ringebu har også flere ganger tidligere tatt til orde for å grave ut bunnmasser fra elva, og bruke de til å lage en flomvoll.

Flere bønder har også aksjonert for at myndighetene skal sette inn tiltak for at ikke vannet skal ødelegge avlingene.

Men den ansvarlige for flomsikringsarbeidet i Ringebu kommune, Marcel van der Velpen, mener det ikke er noen god lønning å grave ut store mengder masse fra Lågen.

Se video:

Ordføreren og fagfolk i Ringebu er uenige om hva som er den beste løsningen for å unngå flom i Lågen. Den ansvarlige for flomsikringsarbeidet i Ringebu kommune mener det ikke er noen god løsning å grave ut store mengder med grus.

UENIGE OM TILTAK: Ordføreren og fagfolk i ringebu er uenige om hva som er den beste løsningen for å unngå flom i Lågen

Flere saker fra Innlandet