Hopp til innhold

– Har aldri opplevd maken

Sanderud sykehus holdt igjen en journal i rettsaken mot den voldtektstiltalte Elverums-mannen i et halvt åt. – En rutinesak. Jeg har aldri opplevd maken, sier den erfarne rettspsykiateren Michael Setsaas.

Sakkyndige Jim Aage Nøttestad (t.v.) og Michael Setsaas

Psykolog Jim Åge Nøttestad (tv) og psykiater Michael Setsaas, sakkyndige i voldtektssaken.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Sykehuset Innlandet beklager og lover å rydde opp etter at Sanderud Sykehus fikk krass kritikk under en rettssak i Hamar denne uka.

De sakkyndige i rettssaken mot den voldtektstiltalte Elverums-mannen, Michael Setsaas og Jim Åge Nøttestad, måtte purre fire ganger før de fikk en journal fra Sanderud.


– Jeg er svært forundret over hva som her har skjedd, sier Setsaas som regner dette som en rutinesak.

Overrasket direktør

– Jeg har full forståelse for at de sakkyndige i en alvorlig straffesak trenger disse dokumentene, og jeg vil finne ut hva som har skjedd, sier divisjonsdirektør i Sykehuset Innlandet, Gunn Gotland Bakke. Hun kjente ikke til saken og er overrasket over at journalene ikke ble utlevert.

Gunn Gotland Bakke

Divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke beklager journal-tabben.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Under rettssaken, mot Elverums-mannen som er funnet skyldig i voldtekt av fire kvinner i Eidsivating lagmannsrett, startet en av de sakkyndige sitt vitnemål med å rette kraftig kritikk mot Sanderud sykehus.

– Vi måtte purre gjentatte ganger for å få ut journaler om Elverums-mannen som tidligere har vært til behandling på Sanderud, forteller sakkyndig Michael Setsaas.

– Vanligvis er det aldri noe problem for de sakkyndige å få ut journaler. Det er en rutine i helse-Norge, men vi fikk ikke tilfredsstillende svar fra Sanderud på hvorfor vi ikke fikk journalene. Denne saken er så spesiell at jeg vil følge den opp videre. Jeg har ikke opplevd maken i min 25 år lange karriere som rettssakyndig.

Sykehuset beklager

Sakkyndige blir oppnevt i rettssaker der man for eksempel trenger en psykologs vurdering av den tiltalte. De følger rettssaken og har samtaler med den tiltalte for å komme med sin vurdering av ham eller henne. De henter blant annet inn journaler fra helsevesenet, forteller sakkyndig Setsaas.

Sanderud sykehus

Sanderud sykehus holdt igjen journal i et halvt år.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

– Dette er svært viktig. Behandling i helsevesenet av de vi observerer, er ofte et sentralt spørsmål, så sentralt at det kan gå på rettssikkerheten løs. Vi kan ikke leve med at et sykehus nekter å utlevere journaler slik Sanderud sykehus har gjort i over et halvt år.

– Dette er ikke slik det skal være. Vi leverer ut journaler hele tida, og jeg vil følge opp denne saken. Det er rett og slett en merkelig sak. Det skal ikke være noe problem å få utlevert en journal. Jeg beklager dette på våre vegne, sier divisjonsdirektør i Sykehuset Innlandet, Gunn Gotland Bakke.