Hopp til innhold

Vurderer avkall på nett-reklame

NRKs styre skal vurdere om det er riktig å fortsatt delfinansiere NRK.no med reklamepenger.

Kringkastingsrådets nye leder May-Helen Molvær Grimstad og kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas

Kringkastingsrådets nye leder May-Helen Molvær Grimstad mener det er på tide med en ny runde om NRK skal selge reklame på sine nettsider. Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas sier han tar saken til NRKs styre.

Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

Skal NRK gi avkall på sin mulighet til å ha inntekter på salg av reklameplass på NRK.no. Dette ble et sentralt tema da Kringkastingsrådet diskuterte allmennkringkasting på nett torsdag.

Flere påpekte det paradoks at NRKs innhold tilbudt på en spesiell plattform er reklamefinansiert, men reklamefritt på andre plattformer.

Naturlig med ny reklamerunde
Rådets leder May-Helen Molvær Grimstad mente det var riktig å ta en ny diskusjon om dette. – Vi vet at det er et politisk vedtak på at NRK skal ha lov til å finansiere deler av sitt nettilbud ved å selge reklame. Det er naturlig at de riktige politiske organer nå tar en ny runde om dette, sa Molvær Grimstad.

Hun spurte også hvor avhengig NRK er av de inntektene de får på å selge reklameplass på NRK.no.

Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas viste til at denne saken har vært flittig diskutert det siste året. – Vi vil derfor ta denne saken opp i NRKs styre på nytt. Det er viktig at vi tar en prinsipiell diskusjon om vi fortsatt skal bruke vår mulighet til å hente inn inntekter på reklamesalg på NRK.no, sa han.

NRK liten reklameaktør
Han viste til at det ikke er store inntekter NRK henter inn på nettet. – Her er vi en liten aktør. I alle fall hvis vi sammenligner oss med de store globale aktørene som You Tube og Facebook. Vi tar inn cirka 20 millioner kroner i året på å selge reklame på NRK.no. Dette er ikke et beløp som er avgjørende for vår nettøkonomi, påpekte Bjerkaas.

Nestleder Steinar Ness mente at det ville være et klokt trekk av NRK å gi avkall på inntektene fra reklamesalg på NRK.no.

Sjef for Nye Medier i NRK Sindre Østgård viste hvilket bredt nettilbud NRK tilbyr tuftet på norsk språk og kultur.

Viktig del av allmennkringkasteroppdraget
Kringkastingsrådet var da også ganske så samstemte i at et bredt nettilbud helt klart er en del av NRKs allmennkringkastertilbud.