NRKs ”kommentariat” i k-rådet

Den redaksjonelle kommentaren i NRK Nyheter blir et av temaene på Kringkastingsrådsmøtet torsdag 17. april.

Bakgrunnen for temaet er en artikkel Torbjørn Røe Isaksen (H) og Audun Lysbakken (Sv) hadde på trykk i Samtiden tidligere i år.

Journalistenes tolkningsmonopol
Artikkelen problematiserer det politikerduoen kaller ”kommentariatet”. De vil ha debatt om plassen politiske ekspertkommentatorer har fått i den politiske dekningen. Det er valgkampen høsten 2007 som er bakgrunn for debatten duoen har reist.

- Makten (…) gir journaliststanden nær et tolkningsmonopol som innebærer stor påvirkningskraft på velgernes oppfatninger og forståelse, skrev Isaksen og Lysbakken i Samtiden.

NRKs kjøreregler
Kompetansesjef Brynjulf Handgaard i NRK NYDI innleder om temaet på torsdagens k-rådsmøte i fravær av nyhetsdirektør Gro Holm.

- Hva slags kjøreregler vi har for kommentarer er noe av det jeg vil ta opp, sier Handgaard.

Ifølge Handgaard vil han belyse både formen og innholdet på politiske ekspertkommentatorer. Han vil også si noe om hvor omfattende bruken av dette er i NRK.

- Jeg synes det er ålreit å møte i k-rådet. Dette blir fjerde gangen jeg er der på ett år. Men jeg er ikke invitert dit som synser, presiserer Handgaard.

NRK-plakaten
Kringkastingsdirektør Annika Biørnstad møter også i k-rådet. Hun innleder om hvordan NRK imøtekommer kravene som er nedfelt i NRK-plakaten.

Plakaten, som fungerer som det overordnede styringsdokumentet for NRK fra politikerne, ble vedtatt i Stortinget 14. mars tidligere i år.

Klager på Halvseint
K-rådet vil som vanlig også gjennomgå programdrøftelser. Det animerte talkshowet Halvseint er et av programmene som har blitt klaget inn av publikum.

Det er ”reklameinnslaget” for Steinerskolen, der en liten gutt blir tatt med inn på foreldrenes soverom for å se hvordan de har sex, k-rådet har fått to klager på.