NRK Meny
Normal

NRK-overskudd i 2011

NRK omsatte for nærmere fem milliarder i 2011 og oppnådde et overskudd på nærmere 40 millioner kroner. Kringkastingssjefen er godt fornøyd med å ha klart å holde kostnadene nede.

NRK Marienlyst

Nær to millioner betalte kringkastingsavgift og det ga NRK nærmere fem milliarder kroner i inntekter i 2011.

Foto: Nadia Frantsen / NRK

Sammenlignet med 2010 økte inntektene med 87,8 millioner kroner, eller 1,8 prosent til 4 950 millioner kroner i fjor.

Driftskostnadene økte med 104 millioner kroner, eller 2,2 prosent til 4 920 millioner kroner, viser NRKs årsregnskap for 2011.

Samtididig hadde NRK overskudd på finansposter på 11,6 millioner kroner. Det gir NRK - konsernet - et overskudd på 38,8 millioner kroner i 2011, en fremgang på 25 millioner kroner fra 2010.

Les mer: NRKs årsregnskap 2011

Holdt kostnadsveksten nede

Hans-Tore Bjerkaas

Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas er godt fornøyd med å ha klart å holde kostnadsveksten i sjakk i NRK i 2011.

Foto: Nadia Frantsen

- Vi er tilfreds med resultatet for 2011. Særlig med at vi har klart å holde kostnadsveksten på et såpass lavt nivå, sier kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas.

Driftsresultatet endte positivt med 29,7 millioner kroner. Netto finansposter, inkludert resultat fra tilknyttede selskaper, var positivt med 11,6 millioner kroner og bidro til et årsresultat på 38,8 millioner kroner i overskudd etter skatt.

Likviditetsmessig kom NRK styrket ut av 2011. En styrket kontantstrøm fra virksomheten er benyttet til å redusere låneopptaket med 200 millioner kroner.

Nær to millioner lisensbetalere

Antall lisensbetalere viser en økning på 30 000 fra desember 2010 til desember 2011, og antallet lisensbetalere var 1 948 000 ved utgangen av 2011.

Samlet økte inntekter fra kringkastingsavgiften inkl. tilleggsavgifter og inkassogebyrer med 141 millioner kroner fra 2010 til 2011.

Utestående krav på kringkastingsavgiften beløp seg til 674 millioner kroner ved utgangen av 2011, en økning på 31 millioner kroner fra 2010. Avsetningen for fremtidig tap på utestående krav på kringkastingsav¬giften er økt fra 305 millioner kroner til 320 millioner kroner.

NRK har gjort avsetning for forpliktelsene knyttet til ny AFP-ordning. Revisor tar et forbehold knyttet til denne avsetningen i sin revisjonsberetning for NRK i 2011.

Styrker sin posisjon i markedet

NRK styrket i 2011 sin posisjon som allmennkringkaster. Daglig var 87 prosent av befolkningen innom et av NRKs tilbud, noe som er en økning på 2 prosentpoeng sammenlignet med 2010.

Les mer: NRKs brede medietilbud

Les mer: Dette er allmennkringkasting