Hopp til innhold
Info fra NRK

NRK ut av TuneIn

Fra 10. januar trekker NRK og P4-gruppen seg ut av den globale radiodistributøren TuneIn.

Mobil med NRK Radio
Foto: NRK

TuneIn-lytterne vil fra mandag 11. desember varsles om at NRK slutter å sende via TuneIn. Når en ny strøm startes (altså når radioen slås på eller det skiftes kanal), vil de høre en melding som forteller om dette. Det er kun TuneIn-lytterne som får denne meldingen.

Slik kan du lytte til NRK Radio: Via smarthøytaler, Sonos, internettradio og i bil. Du kan også lytte via datamaskin eller mobil.

TuneIn er verdens største radiodistributør, og det er denne plattformen mange bruker når de hører radio via blant annet Sonos, Google og i en del biler. Distribusjon via tredjeparter som TuneIn kan by på flere fordeler, men alt i alt koster det mer enn det smaker fordi de blir portvoktere mellom oss og publikum. Derfor ønsker vi publikum over på plattformer NRK kontrollerer selv.

Samfunnsoppdraget krever uavhengighet

NRK har en helt entydig strategi om å gjøre seg mindre avhengig av distribusjon via tredjeparter. Skal NRK kunne oppfylle hele samfunnsoppdraget også i fremtiden, må vi ha full redaksjonell og publisistisk kontroll. Vi trenger å vite hva publikum lytter til og hvordan. Det er kun på egne plattformer at alle disse vilkårene er sikret.

NRK ønsker at norske, redaktørstyrte medier skal ha best mulige forutsetninger for sin drift. Det er det beste både for publikum og demokratiet vårt. Det er derfor viktig for NRK å stå sammen med P4 og at vi trekker oss ut i fellesskap.

Slik lytter du til NRK

Det er mulig å lytte til NRKs kanaler via NRK Radio på mobil, Sonos og web, på DAB eller via Radioplayer på de fleste «radio-enheter», være seg en smarthøytaler eller en bilradio.

For mange lyttere vil direktealternativet by på betydelige forbedringer i form av bedre lydkvalitet. For oss betyr det at vi får vite hva du liker og ikke liker, og aller viktigst, at vi beholder kontrollen hele veien, fra innholdet sendes fra oss, til du finner det. Dette er prinsippet vi tufter hele vår eksistens på og som vi derfor må verne om.