Informasjon fra NRK

Hvordan skal norske medier nå alle i Norge?

Hvordan skal norske mediehus produsere og publisere innhold som alle kan bruke? Torsdag 17. september inviterer NRK til digital konferanse om hvilke krav som gjelder for universell utforming av medieinnhold nå og framover.

Skrivetolking og tegnspråktolking vil være tilgjengelig.

Siri Antonsen

Siri Antonsen er NRKs tilgjengelighetssjef.

Foto: Ole Kaland / NRK

Isolasjon fra nyheter og muligheter for deltakelse i den offentlige debatten, er en av de største hindringer i media for nordmenn som opplever funksjonshindringer.

Mange års kamp har ført til at det nå er klare krav til hvordan mediehusene skal bidra til at alle i Norge skal ha muligheten til å delta i samfunnsdebatten. Uavhengig av forhold rundt syn, hørsel, fysiske eller kognitive ferdigheter.

Torsdag 17. september kl. 14.00. - 15.30. deler NRKs tilgjengelighetssjef Siri Antonsen og NRKs digitale tilgjengelighetsekspert Kristoffer Lium sine erfaringer på området.

– For min mor som for mange år siden fikk en hjernehinnebetennelse og mistet hørselen, ble NRK den eneste informasjonskilden til det som foregikk i samfunnet. NRK var den gangen det eneste mediehuset som tekstet sine sendinger, sier NRKs tilgjengelighetssjef, Siri Antonsen.

Sammen med NRKs teksteredaksjon og tegnspråkredaksjon har Antonsen gjennom flere år arbeidet for å gjøre NRKs innhold tilgjengelig for alle.

I dag er det mange i NRK som er involvert i arbeidet - ledere, redaktører, journalister, bestillere, fotografer, redigerere, lydfolk, designere, utviklere, teknikere, administrasjon - strengt tatt de aller fleste som jobber i NRK.

– Kravene til tilgjengeliggjøring på digitale plattformer er ganske omfattende. Det gjelder ikke bare for NRK, det gjelder for alle mediehus, understreker Antonsen.

NRKs UU-ekspert Kristoffer Lium

Sammen med Antonsen vil NRKs digitale tilgjengelighetsekspert Kristoffer Lium dele råd og kunnskap om universell utforming av medieinnhold.

Program for dagen:

Torsdag 17. september kl. 14.00 -15.30:

Krav til universell utforming av medieinnhold

Hva må vi? Hvordan gjør vi det? Og hva får vi igjen for det?

  • Dagens lovkrav og kommende lovkrav.
  • Tips og triks til journalister og redaktører
  • Tips og triks til IKT-folk
  • Er det verdt det?
  • Åpen diskusjon: Kan vi dele/samarbeide om noe?

Digikonferansen er åpen for alle og du kan delta ved å koble deg på lenka under:

Bli med i Microsoft Teams-møte

Tegnspråktolk og skrivetolk tilgjengelig

For å gjøre webinaret så tilgjengelig som mulig tilbyr NRK tegnspråktolk og skrivetolk.

Plattformene som i dag tilbyr digitale møter er ennå ikke optimale for slike tjenester, men vi gjør det beste ut av de mulighetene som finnes i Teams.

Hvis du vil ha skrivetolk og/eller tegnspråktolk under webinaret så må du logge deg på møtet klokken 13.45. Da har vi 15 minutter til å hjelpe så mange som mulig før webinaret starter kl. 14.00.

Her er fremgangsmåtene:

Skrivetolking av NRKs webinar 17. september 2020:

Hvis du vil se skrivetolkingen så må du delta på TO møter samtidig. Vi anbefaler at du bruker to skjermer. Et til hovedmøtet og et til skrivetolkmøtet. Plasser de to skjermene nær hverandre.

Tegnspråktolking av NRKs webinar 17. september 2020:

Sett markøren din over bildet av tolken, høyreklikk og velg PIN. Gjør det samme med bildet fra NRKs presentasjon. Bildet av forelesning OG tolken vil da være synlig for deg hele tiden.

Klikk her for å delta i møtet torsdag 17. september kl. 14.00

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsansvarlig Lotten Christiansen.