Hopp til innhold

Godkjent for NRK

Medietilsynet er i hovedsak fornøyd med NRK i sin allmennkringkastingsrapport for 2012, men er misfornøyd med nynorskandelen.

Forside Allmennkringkastingsrapporten 2012
Foto: Medietilsynet

I sin årlige vurdering av de norske allmennkringkasterne godkjenner
Medietilsynet det meste av NRKs virksomhet, men er misfornøyd med nynorskandelen. Radio Norge får på pukkelen for hovedkontorets plassering.

Hvert år sjekker statens vakthund for mediene, Medietilsynet, om NRK og de andre allmennkringkasterne oppfyller sine forpliktelser. I dag kom dommen for 2012 for NRK, P4, Radio Norge og TV 2.

På et overordnet nivå ivaretar alle fire samfunnsoppdragene sine på en god måte, mener Medietilsynet.

Les mer: Allmennkringkastingsrapporten fra Medietilsynet for 2012

Misfornøyd med musikk og nynorsk

Om NRK skriver Medietilsynet at NRK forener stabilitet og nyskaping i tilbudet på en god måte. Gjennom bred og fordypende dekning oppfyller NRK kravet til nyheter og aktualiteter på radio, tv og nett, og er til stede i hele landet gjennom sine distrikts- og lokalkontorer.

Musikken er imidlertid tilsynet noe misfornøyd med. Selv om NRK spiller mye norsk musikk, legges det ikke nok vekt på norskspråklig og norskkomponert musikk, mener Medietilsynet. Dessuten oppfyller NRK ikke kravet om at 25 prosent av alt innhold skal være på nynorsk, selv om nynorskandelen øker.

Les mer: Dette er allmennkringkasting

Les mer: NRKs medietilbud

Tilsynssak mot Radio Norge og for lite jazz på P4

Radio Norge skal ha hovedkontoret i Fredrikstad, men har det ikke, mener Medietilsynet. Tilsynet har gransket både fordeling av ansatte, adresseregistrering og avvikling av programmer, og konkludert med at hovedkontoret i realiteten ligger i Oslo. På bakgrunn av dette varsler Medietilsynet at de reiser en tilsynssak mot Radio Norge.

For øvrig mener tilsynet at Radio Norge oppfyller krav knyttet til programtimer og programleveranser og har tatt grep for å øke sin sjangermessige bredde, men at kravet til debatter ikke er innfridd. Tilsynet kritiserer også Radio Norge for å spille mesteparten av den norske musikken om natten.

Fornøyd med TV 2

TV 2 får derimot godkjentstempel for sin plassering av hovedkontoret i Bergen. Ved å sende egenproduserte nyheter daglig fra den sentrale redaksjonen i Bergen, oppfyller TV 2 også kravet til nyhets- og aktualitetsdekningen, mener tilsynet. TV 2 innfrir også kravene til program for barn og unge, norskspråklige programmer og bruk av begge målformer.

P4 får ros for å ha økt sjangerbredden i kultursendingene sine, slik at den sjangermessige bredden totalt sett blir tilfredsstillende. Radiokanalen har analytiske, kritiske og fordypende perspektiv i nyhetsdekningen, men har for få utenrikssaker, mener Medietilsynet. Kanalen er blitt bedre på området smale musikksjangere på norsk, men spiller fremdeles for lite jazz, mener Medietilsynet.

Les mer: Tidligere allmennkringkastingsrapporter