Hopp til innhold
Info fra NRK

Dette er høstens samiske talenter 2024

Sju nye talenter fra Snåsa, Brekken, Ivalo, Drag, Lyngen, Mosjøen og Karasjok er klare for NRKs samiske talentprogram.

De syv nye talentene

Det fjerde kullet med samiske talenter er klart

Foto: NRK

Det fjerde kullet med samiske talenter er klart, og i år er det hele syv nye journalistspirer som er tatt inn.

Vi er svært godt fornøyde med å ha funnet et nytt kull samiske talenter med så variert geografisk og samiskspråklig tilhørighet. Ved å samarbeide med NRK Trøndelag om de sørsamiske talentene, har vi i år gleden av å kunne ta inn hele syv til programmet, sier Lea Nilsen Marakat, fagleder for Samisk talentprogram i NRK.

Variert bakgrunn

De syv talentene som er tatt inn i programmet har alle en variert bakgrunn. Det er noe som gleder lederen for programmet.

Det tyder på å kunne bli en veldig fin og balansert gjeng. Noen kommer rett fra videregående skole, andre igjen har høyere utdannelse og noe journalistisk erfaring fra før av. Det er en veldig god sammensetning, sier Marakat.

Dette er det fjerde kullet med samiske talenter:

Ida Johanne Grønmo (23)

Ida Johanne Grønmo (23)

Foto: Solveig Norbeg/NRK

Ida Johanne Grønmo (23), Ivalo og Karasjok

Ida er nordsamisk og er oppvokst på både finsk og norsk side av Sápmi. Til sommeren fullfører hun sin bachelorgrad i nordsamisk språk ved Universitetet i Oulu. Hun har jobbet som sommervikar i det finske/samiske mediehuset YLE Sápmi og med innhold for unge på sosiale medier for YLE Sohkaršohka siden 2020.

Jeg gleder meg til å lære og prøve nye ting. Jeg vil se hva man kan gjøre i NRK og finne ut av hva som kunne vært morsomt og inspirerende for meg å jobbe med i framtida. Jeg tror jeg kommer til å lære ting jeg ikke engang visste om, sier Ida Johanne Grønmo.

Ellinor Marie Bransfjell (19)

Ellinor Marie Bransfjell (19)

Foto: Privat foto

Ellinor Marie Bransfjell (19), Brekken

Ellinor er sørsamisk og jobber som lærerassistent, SFO-medarbeider og i en sørsamisk avdeling i barnehage. Ellinor har erfaring fra festivalarbeid i den samiske festivalen Raasten Rastah, og som skuespiller i den sørsamiske NRK-serien Sööfe.

Jeg er veldig glad for å bli valgt ut. Jeg søkte på talentprogrammet for å kunne utfordre meg selv og utvikle mitt sørsamiske språk. Så at jeg nå får muligheten til dette synes jeg er fint, sier Ellinor Marie Bransfjell.

Áile Inga Grape (21)

Áile Inga Grape (21)

Foto: Carl Johan Utsi/NRK

Áile Inga Grape (21), Tromsø og Lyngen

Áile Inga er nordsamisk med kystsamisk bakgrunn. Hun har tatt en toårig utdanning innen duodji (samisk håndverk) ved Samernas Utbildningscentrum i Sverige og gjennomført et forfatterkurs gjennom Norsk forfattersentrum Nord-Norge. I tillegg har hun vær styreleder av den samiske ungdomsorganisasjonen Romssa Noereh. Nå jobber hun som fagarbeider ved Røst oppvekstsenter.

Da jeg fikk telefonen, ble jeg veldig glad og litt overrasket. Jeg er selvfølgelig litt nervøs, men aller mest gleder jeg meg til å komme i gang og bli kjent med NRK og mine nye kollegaer, sier Áile Inga Grape.

Risstin Spein

Risstin Spein (19)

Foto: Privat foto

Risstin Spein (19), Drag

Risstin er oppvokst i lulesamisk område og med lulesamisk språk, men har nordsamisk bakgrunn. Etter hun fullførte videregående skole i 2023 har hun blant annet jobbet som resepsjonist og guide ved Árran lulesamiske senter og jobber nå som samiskassistent ved en barnehage i Bodø. Risstin har stor interesse for sang og dans og opptrådte med et musikalsk innslag ved åpningen av Bodø som europeisk kulturhovedstad i 2024.


Det føles helt utrolig ut å bli valgt til programmet! Jeg gleder meg sinnssykt mye, og jeg føler meg veldig heldig som får oppleve dette sammen med andre. Jeg gleder meg til å både bli kjent og få jobbe med mange andre kreative mennesker. Jeg gleder meg også kjempemasse til å få bruke hjertespråket mitt lulesamisk mye mer, men også til å få se og lære meg om de andre samiske språkene og kulturene, sier Risstin Spein.

Alf Anders Berg Grønnli

Alf Anders Berg Grønnli (23)

Foto: Sara Allergodt/NRK

Alf Anders Berg Grønnli (23), Karasjok

Alf Anders er nordsamisk og har en bachelorgrad i digital kommunikasjon og markedsføring fra Handelshøyskolen BI. Han har vært engasjert i studentorganisasjoner hvor han har jobbet som event manager og PR- og markedsføringsambassadør. I tillegg har han jobbet som frilansmarkedsfører og som journalist for den samiskspråklige avisa Ávvir siden 2019.

For meg føles det veldig gøy å bli valgt ut til programmet. Dette er en spennende mulighet, og jeg er takknemlig for å ha blitt valgt ut blant søkerne. Jeg har vært samisk journalist i noen år nå, så jeg gleder meg til å fortsette å utvikle meg selv innenfor mediebransjen med nye utfordringer på tvers av forskjellige arbeidsområder, sier Alf Anders Berg Grønnli.

Hilma Dunfjeld-Mølnvik

Hilma Dunfjeld-Mølnvik (19)

Foto: Ina Theres Sparrok/NRK

Hilma Dunfjeld-Mølnvik (19), Snåsa

Hilma er sørsamisk og holder på å fullføre et årsstudium i engelsk. Hun har tidligere jobbet som sørsamisk språkmotivator på sosiale medier for det samiske språksenteret Gïelem nastedh og hatt hovedrolle i den samiske barneserien Laara jïh Leisa. Nå jobber hun som tilkallingsvikar for NRK hvor hun grovklipper og tekster den sørsamiske podkasten, Hævvi.

Jeg føler meg veldig heldig som har fått denne muligheten til å jobbe med det jeg bryr meg om. Jeg ble utrolig glad da jeg fikk nyheten og gleder meg til å komme i gang, sier Hilma Dunfjeld-Mølnvik.

Eila Máret Eira (21)

Eila Máret Eira (21)

Foto: Privat foto

Eila Máret Eira (21), Mosjøen

Eila er nordsamisk og er for tiden vernepliktig ved Garnisonen i Sør-Varanger. Hun har vært engasjert i Operasjons Dagsverk over flere år, og hun ledet organisasjonen både på regionalt og kommunalt nivå. Eila har også vært nestleder i ungdomsrådet i Sømna i to år og i Vefsn i to år. Etter hun fullførte videregående skole har Eila blant annet jobbet på sykehjem og som butikkmedarbeider.

Det føles veldig stas og spennende å bli valgt ut til programmet! Jeg gleder meg til å lære mye nytt og produsere masse gøy innhold for NRK Sápmi det kommende året, sier Eila Máret Eira.

Mer om NRK Sápmis talentprogram

Dá leat 2024 čavčča sámi taleanttat

Čieža ođđa sámi taleantta, geat bohtet Snåses, Praahkas, Avvilis, Ájluovttas, Ivgus, Musseres ja Kárášjogas, álget NRK sámi taleantaprográmmii.

Njealját sámi taleantajoavku lea gearggus álgit, ja dán háve leat olles čieža ođđa sámi taleantta ožžon saji.

- Mii leat hui duhtavaččat go leat fidnen ođđa sámi taleanttaid, geat bohtet iešguđet geográfalaš guovllus ja giela dáfus iešguđet sámegillii gullevaččat. Go mii ovttasbargat NRK Trøndelágain lullisámi taleanttaid oktavuođas, de mis lea vejolaš váldit prográmmii olles čieža taleantta, dadjá Lea Nilsen Marakat, NRK Sámi taleantaprográmma fágahoavda.

Iešguđetlágan duogáš

Dan čieža taleanttas, geat dál leat beassan dán prográmmii, lea iešguđetlágan duogáš. Dát illudahttá prográmma jođiheaddji.

- Dát gal šaddá hui fiinna ja dássedis joavku. Muhtumat bohtet njuolga joatkkaskuvllas, earáin lea gis alit oahppu ja journalisttalaš bargovásáhusat maid leat veahá. Dat ráhkada hui buori joavkku, dadjá Marakat.

Dá lea njealját sámi taleantajoavku:

Ida Johanne Grønmo (23), Avvil ja Kárášjohka

Ida lea davvisápmelaš ja lea bajásšaddan sihke Suoma ja Norgga beale Sámis. Geasset son gárvvista bachelorgráda davvisámegielas Oulu universitehtas. Son lea bargan geassesadjásažžan suoma/sámi mediaviesus YLE Sámis ja YLE Sohkaršohka nuoraid sisdoaluin sosiála mediain 2020 rájes.

- Illudan oahppat ja geahččalit ođđa áššiid. Háliidan oaidnit maid NRK:s sáhttá bargat ja gávnnahit mainna livččii somá ja miellagiddevaš bargat boahttevuođas. Jáhkán iežan oahppat dakkár áššiid, maid in oba leat diehtánge.

Ellinor Marie Bransfjell (19), Praahka

Ellinor lea máttasápmelaš ja bargá oahpaheaddjeassisteantan, SAÁO-bargin ja máttasámi mánáidgárdeossodagas. Ellinor lea ovdal bargan Raasten Rastah sámi festiválas, ja neavttárin lullisámi NRK-ráiddus Sööfe.

- Lean hui ilus go válljejuvvojin. Ohcen taleantaprográmmii vai beasan iskat iežan searaid ja ovddidit iežan máttasámegiela. Go dál oaččun dákkár vejolašvuođa, de lea hui buorre, dadjá Ellinor Marie Bransfjell.

Áile Inga Grape (21), Romsa ja Ivgu

Áile Iŋgá lea davvisápmelaš ja sus lea mearrasámi duogáš. Son lea vázzán guokte jagi duodjeoahpu Sámij åhpadusguovdásjis Ruoŧas ja čađahan girječállikurssa Davvi-Norgga Girječálliidguovddážis. Maiddái lea leamaš Romssa Noereh sámi nuoraidorganisašuvnna stivrajođiheaddjin. Dál son bargá fágabargin Røst bajásšaddanguovddážis.

- Go munnje čuojahedje, de illosin sakka ja hirpmahuvven maid veaháš. Lean dieđusge veahá balus, muhto eanemusat illudan oahpásmuvvat NRK:i ja iežan ođđa bargoskihpáriidda, dadjá Áile Inga Grape.

Risstin Spein (19), Ájluokta

Risstin lea bajásšaddan julevsámi guovllus ja lea julevsámegielalaš, muhto sus lea davvisámi duogáš. Maŋŋil go gearggai joatkkaskuvlla vázzimis 2023:s, de lea son earret eará bargan vuostáiváldimis ja ofelažžan Árran julevsámi guovddážis. Dál lea son sámegielat assisteantan mánáidgárddis Bådåddjos. Risstin berošta sakka lávlumis ja dánsumis ja son oassálasttii rahpandoaluid musihkkalávddis dalle go Bådåddjo almmuhuvvui Eurohpá kulturoaivegávpogin.

- Lea áibbas hirpmástuhtti dovdu válljejuvvot prográmmii! Mus eai leat sánitge. Mun illudan issorasat, ja dovddan iežan hui lihkkoš beassat dán vásihit ovttas earáiguin. Illudan sakka beassat oahpásnuvvat ja bargat olu eará hutkás olbmuiguin. Illudan maid go beasan geavahit iežan váibmogiela, julevsámegiela, mihá eambbo. Illudan maiddái oaidnit ja oahppat eará sámi gielaid ja kultuvrraid birra!

Alf Anders Berg Grønnli (22), Kárášjohka

Alf Anders lea davvisápmelaš ja sus lea bachelorgráda digitála gulahallamis ja márkanfievrrideamis Handelshøyskolen BI:s. Son lea leamaš fárus studeantaorganisašuvnnain gos lea bargan eventhoavdan ja PR- ja márkanfievrridanambassadevran. Dasa lassin lea son bargan frilánsamárkanfievrrideaddjin ja journalistan sámegiel aviissas Ávviris 2019 rájes.

- Munnje lei hui somá válljejuvvot prográmmii. Dát lea gelddolaš vejolašvuohta ja lean giitevaš go lean válljejuvvon ohcciid gaskkas. Lean bargan sámi journalistan muhtin jagiid, nu ahte illudan ain ovdánahttit iežan mediasuorggis ođđa hástalusaiguin iešguđetlágan bargosurggiid rastá, dadjá Alf Anders Berg Grønnli.

Hilma Dunfjeld-Mølnvik (19), Snåase

Hilma lea máttasápmelaš ja lea gearggaheamen jagi oahpu eŋgelasgielas. Son lea ovdal bargan Gïelem nastedh sámi giellaguovddážis ja doppe barggai máttasámegiela movttiidahttimiin sosiála mediain ja sus lea leamaš váldorolla sámi mánáidráiddus Laara jïh Leisa. Dál son bargá sadjásažžan NRK:s, gos bargá čuohppin ja tekste lullisámegiel podkástta Hævvi.

- Lean hui lihkkoš go lean ožžon vejolašvuođa bargat dainna mas beroštan. Mun hirbmadit ilosmin go ožžon ođđasa ja illudan álgit, dadjá Hilma Dunfjeld-Mølnvik.

Eila Máret Eira (21), Mussere

Eila lea davvisápmelaš ja bargá dál suodjalusas Mátta-Várjjaga Garnisovnnas. Son lea bargan Operasjon Dagsverkas ollu jagiid, ja lea jođihan organisašuvnna sihke guovlluid ja gielddaid dásis. Eila lea maid leamaš nuoraidráđi nubbinjođiheaddjin Sømna suohkanis guokte jagi ja Vaapste suohkanis guokte jagi. Maŋŋil go gearggai joatkkaskuvllas, de lea Eila earret eará bargan buhcciidsiiddas ja gávppis.

- Lea hui movttiidahtti ja gelddolaš beassat mielde prográmmii! Illudan oahppat ollu ođđa áššiid ja buvttadit ollu somás sisdoalu NRK Sápmái boahtte jagi, dadjá Eila Máret Eira.