Andakt uten Fadervår

NRK er opptatt av at andakten skal bevare sin relevans og aktualitet. Da må den også fornyes.

Ber
Foto: Colorbox

Ida Kvissel

Programsjef Ida Kvissel sier at for å gi plass til mangfoldet innen den kristne tro vil NRK la andaktsholderne få bestemme selv om de vil be Fadervår og lyse velsignelse.

Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

Kommende uke vil andakten på P1 holdes uten Fadervår. Prest Rolf Hugo Hansen lyser velsignelse, men ber ikke Fadervår i andakten.

- Vi ønsker å gi plass til mangfoldet og bredden i den kristne tro i andakten. Derfor lar vi andaktsholderne selv bestemme om de vil bruke disse liturgiske elementene eller ikke, forteller programsjef Ida Kvissel i NRK.

Under andakten for to uker siden valgte andaktsholderen i samråd med NRK å utelate både fadervår og velsignelsen

Reaksjonen blant lytterne var delte, og mange kontaktet NRK.

For andaktsholdere uten formell teologisk bakgrunn, kan det imidlertid føles unaturlig å lese Fadervår og lyse velsignelsen – slik tilfellet var forrige uke. For NRK er det vanskelig å pålegge andaktsholdere å lyse velsignelse, all den tid en andakt ikke har faste krav til liturgiske elementer.