Sjå Vestlandsrevyen 30. november

Mariann Reikerås er programleiar i Vestlandsrevyen denne kvelden.

Programleder er Mariann Reikerås.