Nei til Masfjordbru

Fylkesrådmannen støttar ikkje bru over Masfjorden, for å erstatte ferja på FV570, skriv Strilen. Saka skal opp i samferdsleutvalet 29. november, og i tilrådinga til utvalet kjem det fram at brua ikkje er prioritert. Grunnen er mellom anna at ei elektrisk ferje vil vere betre for miljøet enn bru, i tillegg er kostnadene for høge.

Kabelfergen mellom Masfjordnes - Duesund
Foto: Helene Vassbotten Olsen / NRK