KOLLISJON I ÅSANE:

Naudetatane er på veg til ei trafikkulykke i Steinestøvegen i Åsane. Det skal vera to lastebilar som har kollidert, og minst éin person skal vera skada.