Husbrann i Stormarkvegen

  • TRENGTE ASSISTANSE PÅ FEDJE:

    Brannvesenet måtte kalle inn ekstra mannskap for å hindre at brannen spredde seg. Den kraftige vinden blåste opp gnister, men vindretningen gjorde at ingen hus ble rammet. Fritidsboligen er brent ned til grunnen og brannmannskap etterslukker. Det var ingen personer ved hytten.