Førebudd på fleire skred i helga

Røde Kors i Hordaland seier dei ikkje vert overraska om det kjem fleire ras i nær framtid. – Ut ifrå dei observasjonane me har gjort kan faregraden halda seg framover, seier Morten Laupsa-Borge i Røde Kors.– Det lovar ikkje godt med tanke på helga. Me har oppmoda medlemmene våre til å ha utstyret pakka og klart, slik at responstida blir minst mogleg.

Morten Laupsa-Borge
Foto: LARS CHRISTIAN WALLACE / NRK