FLYET HAR STYRTA

Politiet på Voss stadfestar at flyet er styrta. Det er mannsskapar på veg til flyet. Vraket skal ligge i ulendt terreng.