APS BUDSJETTFORSLAG:

Arbeiderpartiet legger frem sitt alternative statsbudjsett i dag. Se pressekonferansen direkte her.

Arbeiderpartiet legger frem sitt budsjettforslag