Vil ha dom, men ikke straff for aktivistene

Aktor mener det er viktig å få domfelt Hardanger-aktivistene, men vil verken gi dem bøter eller fengselsstraff. – Ytterst sjeldent at vi gjør det, innrømmer han.

Aktivister i Hardanger

SISTE KAPITTEL: Rettssaken er siste kapittel i striden mellom Statnett og Hardanger-aktivistene tilbake fra 2011. Gudrun Folkedal til venstre står på tiltalebenken for sin deltakelse. Elise von Sjeel til høyre er ikke tiltalt.

Foto: Hardangeraksjonen / Magne Hagesæter

Tidligere denne uken sto åtte demonstranter på tiltalebenken i Hardanger tingrett. Aktivistene demonstrerte mot utbyggingen av kraftlinjen i Hardanger. De risikerte store bøter.

Da aktor, politiadvokat Duc Van Nguyen, la fram sin sluttprosedyre, overrasket han mange av de tiltalte.

Aktor ba om at to av de tiltalte frikjennes fullstendig. Samtidig la han ned påstand om at de øvrige seks demonstrantene har brutt loven, men skal slippe bøter eller fengselsstraff.

Mener to bør frikjennes

Hardanger Tingrett

TILTALEBENKEN: Rettssaken mot de åtte tiltalte ble gjennomført i Odda denne uken.

Foto: Oddgeir Øystese

Dette viser at påtalemakten bare vil ha frem at vi er skyldige.

Gudrun Folkedal

Alle åtte var tiltalt for å ha demonstrert uten å varsle politiet om demonstrasjonen, noe som er brudd på politiloven. Da aktor la fram sin sluttprosedyre for retten, anbefalte han at to av demonstrantene blir fullstendig frikjent.

– Nye opplysninger kom fram i retten som gjør at jeg tviler på at hvor involvert de var i demonstrasjonene det er snakk om, sier Nguyen.

Det gjelder Eirik Varberg Eriksen og søstrene Halldis og Gudrun Folkedal, men Gudrun Folkedal var tiltalt for en annen demonstrasjon.

For Gudrun Folkedal betyr det ikke noe om hun ville fått bot eller ikke. Hun risikerer altså å bli dømt, mens søsteren kan gå fri.

– For meg er det samme om de vil ha straffeunnlatelse eller ikke. Dette viser at påtalemakten bare vil ha frem at man er skyldige, sier Folkedal.

Påsto han var på tur og ble arrestert

Aktor ba om at Halldis Folkedal og Varberg Eriksen frikjennes fullstendig. Eriksen har forklart at han var til stede på den ene demonstrasjonen ved en tilfeldighet.

Det er ytterst sjeldent at vi ber om dom og ikke straff.

Aktor Duc Van Nguyen

Han hevdet i retten at han var på en tur med lillebroren da han stoppet ved demonstrasjonen. Dette var en forklaring Eriksen først kom med i retten, nesten tre år etter at han ble pågrepet for demonstrasjonen.

– Det er veldig påfallende at han ikke hadde forklart seg om dette tidligere. Men fordi hans forklaring delvis støttes opp om av de andre, kunne jeg ikke utelukke at det stemmer, sier Nguyen.

– Godt å få lagt det bak seg

Eriksen ble svært lettet og overrasket over aktors påstand om at han er uskyldig.

Skulle på fjelltur, ble arrestert

LETTET: Eirik Varberg Eriksen hevdet i retten at han bare var på fjelltur da han ble pågrepet som aktivist. Aktor vil frikjenne ham i rettssaken.

Foto: Oddgeir Øystese

– Ikke noe er bedre enn det! Jeg ble jo litt sjokkert, jeg tenkte ikke at det var det som skulle komme, sier Eriksen.

– Vi trodde ikke at de ville snu på den måten. Det var flere som fikk sine påtaler droppet. Det viser at de er ryddige og oppgående, og de hører på oss, sier Eriksen.

I retten forklarte han at han var på tur med lillebroren, da han kom over demonstrasjonene. Han sier det var en dårlig strategi å ikke fortelle dette til politiet tidligere.

– Jeg fulgte et dårlig råd da jeg ikke forklarte meg. Etter hvert gikk det så lang tid før saken ble satt opp i retten, at jeg ikke tenkte så mye over det, sier Eriksen.

Saken fortsetter under bildet.

Video Politi fjerna Hardanger-aksjonistar

FJERNET MED MAKT: Synnøve Kvamme blir fjernet av flere politimenn under en av aksjonene mot Statnett i 2011. Hun er en av seks som nå venter på dom.

Foto: Arnstein Karlsen

Slipper straff

Aktor ba også om at de seks øvrige tiltalte slipper straff. Strafferammen for å ikke varsle om demonstrasjon er bøter eller inntil tre måneders fengsel.

– Jeg vurderte dette som så gamle lovbrudd at jeg ba om at de blir domfelt, men uten noen straffereaksjon, sier Nguyen.

Formelt ba aktor om straffemålingsutsettelse. I praksis vil det si at de seks blir funnet skyldig, men slipper bøter.

– Det er ytterst sjeldent at vi ber om dom og ikke straff. Men av og til oppstår det en situasjon at forholdene blir slik, sier Nguyen til NRK.

Venter på dom

De tiltalte har tidligere nektet å gå med på denne løsningen, det var slik saken kom for Hardanger tingrett. Politiet tilbød dem å slippe bøter, mot at de vedtok skyld.

– Den gangen antok vi at demonstrantene ikke kom til å betvile skyldspørsmålet, sier Nguyen.

– Da vi fikk beskjed om at de ikke ville godta det, så hadde vi to valg. Vi kunne henlegge saken for å ikke bruke mer ressurser, men det mener jeg ville sende feil signal. Vi tok saken til retten for å få en dom på at de er skyldige, sier Nguyen.

Dommerfullmektig Anne-Sofie Lutro skal avsi dom i saken innen to uker.