NRK Meny

Vil slås sammen med Nittedal

I et felles kommunestyremøte vedtok et stort flertall i Gran og Lunner å invitere Nittedal kommune i Akershus til samtaler om å bli en storkommune. Nittedal får frist til 1. januar 2015 med å svare på om de ønsker å se nærmere på en slik sammenslåing. Det skal også utredes hvilken region en eventuell nye storkommune skal tilhøre, skriver avisa Hadeland.