– Her trengs sterkere lut

Stortingsrepresentant fra Oppland, Olemic Thommesen (H), er bekymret over den lange saksbehandlingstida i barnevernssaker. Det trengs ressurser for å bli kvitt ventelistene, sier han.

Olemic Thommesen

Olemic Thommesen mener ventelistene skaper et uheldig press på fylkesnemnda.

Foto: Hanne Stine Kind / NRK

– Det er lange ventelister i fylkesnemnda i Oppland og de har lenge slitt med å få sakene unna. Da øker faren for at saksbehandlingen ikke blir så god som den burde være, sier Høyres stortingsrepresentant fra Oppland, Olemic Thommesen.

Utspillet kommer etter at NRK fortalte om en familie fra Vestoppland som mistet foreldreretten til sine fire barn.

Foreldrenes advokater reagerer kraftig på at de ikke fikk holde sine sluttinnlegg og at flere vitner ikke fikk uttale seg. Fylkesnemnda mente de hadde hørt nok.

– Jeg kan ikke uttale meg spesielt om denne saken, men man må få unna ventelistene slik at saksbehandlingen ikke blir lidende, sier Thommesen.

Etterlyser ressurser og handlekraft

Thommesen har tidligere tatt opp problematikken med statsråd Lysbakken. Han har fått til svar at «det er iverksatt rasjonaliseringstiltak og gitt noe økte midler».

– Men det må sterkere lut til. Vi ser fortsatt at ventelister skaper problemer og denne saken er et eksempel som viser at det trengs større handlekraft og mer ressurser for å få dette til å fungere, sier han.

– Viktig at slike saker oppfattes rettferdig

Advokat Hanne Lilleby fra Gjøvik har behandlet mange barnevernssaker de siste årene. Heller ikke hun vil uttale seg om denne saken spesielt, men er på generelt grunnlag skeptisk til at fylkesnemnda ikke ville la advokatene holde sluttinnlegg.

– Særlig med tanke på saken skal være rettferdig for begge parter. Sluttinnlegget er advokatenes mulighet til å peke på at alt ikke nødvendigvis er slik som vitnet hevder, sier hun.

Hun synes også at det er spesielt at fylkesnemnda har valgt å ikke kommentere saken.

– En ting er at de ikke kan si noe om fakta i selve saken, men det er spesielt at de ikke kommenterer det som er rent juridiske, sier hun.