Veien åpen en kort periode

Fylkesvei 51 over Valdresflye er nå åpen for en kort periode. Veien har vært stengt etter at et vogntog sperret veien. Veien er nå åpen fram til kl. 20.00, deretter blir det nattestengt.