Underslo klientmidler

To tidligere ansatte i Stange kommune skal, etter det NRK kjenner til, ha blitt anmeldt til politiet på grunn av underslag av klientmidler.

Begge underslagene skal ha blitt oppdaget høsten 2006.

Det er ikke kjent hvort stort beløp som er underslått.

Ingen av de to som er anmeldt for underslag jobber i dag i Stange kommune.