Togstans ved streik i staten

Alle tog som drives med elektrisk kraft vil bli innstilt ved en eventuell streik i staten. Akademikerne har varslet plassoppsigelse for mer enn 400 medlemmer i Jernbaneverket, deriblant medlemmer som er sentrale for beredskapen ved jernbanens strømforsyningssystemer. Det betyr at det ikke kan leveres strøm til togene så lenge en streik pågår.