Sterk økning i familievoldsaker

De siste fem årene har antall anmeldelser i saker om vold i nære relasjoner hatt en sterk økning.

Ragnhild Bjørnebekk

Ragnhild Bjørnebekk mener det er vanskelig å forklare økningen i familievoldsaker uten å studere sakene nærmere.

Foto: Rune A. Hansen / NRK

Politiet i Hedmark og Oppland får stadig flere henvendelser om familievold. I fjor endte 400 av disse i anmeldelser: vel 230 i Hedmark og 170 i Oppland. Det gir en økning på nærmere 70 prosent sammenlignet med for fem år siden.

Mørketall

Voldsforsker på politihøyskolen, Ragnhild Bjørnebekk, sier det er vanskelig å forklare økningen uten å undersøke tallene nærmere.

– Når det er veldig store økninger, er det ofte et felt som prioriteres. Da får fornærmede større motivasjon til å anmelde. Vi kan heller ikke se bort fra at det er en rell økning, men det må undersøkes nærmere hvis man skal si noe mer konkret om det, sier hun.

Ifølge Bjørnebekk har man nå utvidet begrepet familievold, til å gjelde vold mellom alle ulike relasjoner i en familie. Dette innbefatter også vold mellom barn, vold i hjem med homofile og lesbiske par og i innvandrerhjem.

– Familievold har vært høyt prioritert i politiet, og alle distrikter har nå familievoldskoordinatorer, sier hun.

- Tabubelagte saker

Inger Marie Støen

Inger Marie Støen

Foto: Kristine Grue Langset / NRK

Bistandsadvokat Inger Marie Støen var i dag i retten i Gjøvik i en sak der en ektefelle i 40-årene er tiltalt for å utøvet vold mot sin ektefelle under særdeles skjerpende omstendigheter. Hun forteller at det er veldig vanskelig å komme inn i denne type saker.

– Dette er ofte tabubelagte saker på grunn av at mye familievold skjer i hjem hvor det er andre typer kulturer. Der blir den type atferd i mange tilfeller akseptert, og så kommer man da til et land hvor vold ikke er akseptert i nære relasjoner. Det er en høy terskel for veldig mange som blir utsatt for den type vold å melde i fra, sier Støen.

Selv om det har vært en stor økning i antall familievoldssaker, mener hun det er svært få saker som faktisk blir anmeldt.

– Dette er veldig vanskelige saker. Det er veldig traumatisk for dem som blir utsatt for den type vold. Og de blir en kollisjon i forhold til hva de vet er norsk lov og hva de må finne seg i i andre kulturer, sier hun.

Viktig område

Bjørn Thune, som er aktor i saken som gikk for Gjøvik tingrett i dag, mener det er veldig viktig at familievoldssaker kommer opp i retten.

– Det er samfunnet som bestemmer om sakene skal opp og ikke fornærmede selv. Det er fordi det er viktig å gi en klar beskjed om at vold i nære relasjoner uansett kulturbakgrunn og tilhørighet er fullstendig uakseptabelt, sier Thune.

Han sier det familievoldssakene er veldig vanskelige saker for alle involverte.

– De er bevismessig vanskelige fordi fornærmede ofte ikke ønsker å samarbeide med oss. Det er også en del andre problemstillinger ved at man blant annet ikke vil frita lege og psykolog for taushetsplikt, sier han.