Starter omstridt ulvejakt før saken er ferdigbehandlet

– Det er sjokkerende. Fullstendig absurd, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet, som har påklaget vedtaket.

Arne Sveen med død ulv

KONTROVERSIELT: Synet av jeger og bytte vekker forskjellige følelser for tilskuerne.

Foto: Knut Røsrud

Tirsdag i forrige uke vedtok rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold at fire nye ulver kan skytes utenfor ulvesona. Selv om Klima- og miljødepartementet først ba nemndene om en anmodning, ble det etter heftige diskusjoner gitt et vedtak i stedet. I praksis betyr dette at ulvejakten allerede er i gang, før departementet har ferdigbehandlet saken eller eventuelle klager.

– Det er sjokkerende. Det er en kritisk truet og fredet art som det nå er blitt gitt en lisenskvote på. Vedtaket er attpåtil kanskje ulovlig. At de nå får lov til å skyte disse dyrene, er fullstendig absurd, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Atle Hamar, mener ingenting er i veien for at jakten kan starte nå.

Arnodd Håpnes

NATURVERNER: Arnodd Håpnes.

Foto: Jo Straube

Tidligere i vinter har 14 ulver blitt skutt i og utenfor ulvesona.

Ulven kan være skutt før ankebehandling

Jegerne er allerede i gang med sporing av ulven, og kan rekke å skyte hele kvoten før departementet eventuelt stopper jakten.

– I Hedmark er jegerne veldig effektive og dyktige. Finner de spor, bruker det å gå relativt raskt, sier leder i Norges jeger- og fiskeforbund, Knut Arne Gjems.

Knut Arne Gjems

JEGER: Knut Arne Gjems.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Han ønsker jegerne lykke til, og deler rovviltnemndenes bekymring om en gjentagelse av fjorårets sommer. Da tok ulv livet av 467 sau i Hedmark, mot 104 året før.

– Det er bra å få tatt ut rovdyra før beitesesongen begynner, sier Gjems.

– Ekstremt frustrerende

Mens ulven i skrivende stund jaktes på, er det lite naturvernerne får gjort med saken. Det til Arnodd Håpnes' store frustrasjon.

– Vi får jo ikke gjort noe som helst annet enn å la departementet drive å snu rundt på papirene sine, sier Håpnes.

Videre mener han at nemnda i utgangspunktet aldri skulle gjort et slikt vedtak. Departementet sin opptreden er ifølge Håpnes også svært kritikkverdig.

– De skulle tatt tak i saken umiddelbart og stanset jakten. Det har blitt skutt altfor mye ulv her til lands den siste tiden. Dette nye vedtaket har altfor dårlig grunnlag bak seg, sier han.

To ulver skutt

SKUTT: Ulver felt under jakt.

Foto: Mats Sparby / NRK