Splid om kulturhustomt i Gjøvik

Det er full splid i kommunestyret i Gjøvik om valg av tomt for nytt kultrurhus. Etter en lengere debatt i går endte et flertall på 25 med å jobbe videre med kulturhus på Shell-tomta ved siden av å utrede alternativ plassering på Huntonstranda. Mindretallet på 19 ville bare jobbe videre med Shelltomta., melder OA.