NRK Meny
Normal

Skibladner kan bli satt på land

Skibladner kan bli lagt i opplag. Det sier riksantikvaren. Han kan ikke godta noen av toalettløsningene som er foreslått.

Av:

Anne Kirkhusmo

Riksantikvar Nils Marstein sier at det ut fra hans ståsted ikke er aktuelt å bygge om Skibladner. Dermed kan hjuldamperen bli satt på land hvis Mattilsynet ikke gir dispensasjon for utslippene.

Mattilsynet nekter Skibladner å seile

Mattilsynet vil hindre Skibladner å seile i sommer fordi det frykter smitte fra utenlandske turister.

Tilsynet frykter at utenlandske turister som bruker toalettet skal forurense Mjøsa med eksotiske bakterier og parasitter som kan spres til befolkningen via drikkevannet.

Riksantikvaren godtar ikke doforslag

Nils Marstein

Riksantikvaren har ikke godtatt noen av toalettløsningene som er foreslått de siste årene. Dermed går kloakken fra båten fortsatt rett i Mjøsa, og det er dette Mattilsynet ikke godtar.

Men riksantikar Nils Marstein mener utslippene er så små at Mattilsynet burde gi Skibladner varig dispensasjon fra utslippsforbudene.

- Vi ser ikke noen løsninger her uten at det går ut over verneinteressene vi skal ivareta, og da blir løsningen å sette båten på land, sier han.

- Utslippene er en bagatell

Leder i restaureringskomiteen for Skibladner, arkitekt Jan Håvard Korshavn, mener også det er urimelig av Mattilsynet å hindre hjuldamperen å seile på grunn av kloakkutslippene.

I likhet med riksantikvaren, anser han kloakkutslippene fra å være en bagatell. Korshavn mener at de miljømessige skadene er bagatellmessige og små. - Kloakken som kommer ut i Mjøsa fra Skibladner tilsvarer kloakken fra tre husstander på årsbasis. Til og med Naturvernforbundet kaller dette for et musepiss i havet, sier han.

Lyd og video

Lenker