NRK Meny
Normal

Sauer på E6 skaper farlige situasjoner

Vegarbeid har ført til at sauebønder stadig må sanke sau ved E6. – Det er livsfarlig for både folk og dyr, sier fortvila sauebonde Marius Røer Andresen.

Sau i veien

Sauen trekker mot E6 for å beit, og det skaper farlige situasjoner. Arkivfoto

Foto: Morten Andersen / NRK

Sauebonde og leder av Eidsvoll beitelag får stadig oppringninger fra folk som ser sauer på og langs E6.

– Da er det å komme seg innenfor anleggsarbeidet ved vegen og prøve å finne igjen dyra. Med radiopeiling så finner vi de stort sett igjen og får jagd de ut av området, eller fraktet de hjem igjen, sier sauebonden.

Men han er lite glad for jobben, som skjer innenfor et område han egentlig ikke har lov til å oppholde seg.

– Det er livsfarlig, det er tross alt landets mest trafikkerte veg, og med vogntog i 60 km/t, så er det skumle greier når de passerer rett ved siden, sier bonden.

Hittil i år skal det ikke ha vært noen alvorlig ulykker på grunn av sau på E6, men i fjor ble flere lam kjørt i hjel.

– Vi vet ikke om noen ulykker nå, men i fjor mistet jeg to lam, sier Andresen.

– Mangler gjerder

Bonden forteller at sauene trekker mot E6 fordi det er gode vestvendte beiteområder der, som er blitt brukt gjennom flere generasjoner.

– Det har vært konfliktfritt tidligere, men med anleggsarbeidet er gjerdekvaliteten og tilstedeværelsen blitt mangelfulle. På grensa mellom Akershus og Hedmark mistenker jeg at det ikke er gjerder i det hele tatt langs massedeponiene som er etablert, sier bonden.

I disse områdene mener han at det har vært gjerder både mot E6 og utmark tidligere. Sauebonden sier at de prøver å følge med dyra sine, men at ikke alle dyrene er merket.

– Vi kan ikke følge alle dyra våre til enhver tid, det må komme et småviltgjerde som en fysisk hindring for sauene, sier Andresen.

Bonden sier at han verken har lov eller råd til å sette opp gjerder på annenmanns eiendom.

Sikkerhetsproblem

Sauebonden mener at Statens vegvesen som utbygger må ha et ansvar for sikkerheten for både folk og dyr.

– Eiendommene er jo ekspropriert fra gårdsbruk til fyllinger og annet, og da har vel vegvesenet også fått med seg plikten til å gjerde og krav til sikkerhet, sier bonden.

Bonden vil gjerne ha klarhet i hvem som har ansvar dersom det skulle skje en ulykke på grunn av sau i veien.

– Det er forskjellige som har ansvar i forbindelse med vegutbygginga, men det siste jeg har hørt er at vegvesenet skal se på saken etter ferien om tre uker, det hjelper ikke nå, sier sauebonden.

– Ikke vårt ansvar

Statens vegvesen på sin side erkjenner at det ikke er viltgjerder i anleggsperioden, og at trafikanter må regne med dyr på vegen i denne perioden.

– Fellesprosjektet har erstattet gjerder som er tatt ned, men vi har ingen planer om å gjerde mer før vegen blir klar med viltgjerder i desember, sier Einar Søberg, kommunikasjonsrådgiver hos Statens vegvesen.

Han sier at det nå er siste sommeren som bilistene vil se sau langs E6 i sørlige deler av Stange og nordlige deler av Eidsvoll.

– Vi vil ikke gjøre noe mer, det er ikke vårt ansvar å få sauen bort fra E6, men trafikanter må være obs på det, sier Søberg.

Bonden derimot mener at det ikke er bra nok.

– Jeg mener at de nå omgående må sørge for gjerder her, det er en fortvila situasjon, sier sauebonden.